menu

Czym mogą być spowodowane zaburzenia koncentracji/uwagi ADD/ADHD u dziecka?


Zarówno ADD, jak i ADHD są zaburzeniami psychicznymi, związanymi głównie z różnymi problemami z koncentracją uwagi. Wiele osób uważa ADD za odmianę ADHD. Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma jednostkami chorobowymi jest to, że w ADD nie występuje nadpobudliwość ruchowa, lub pojawia się tylko w niewielkim natężeniu. Zarówno ADD, jak i ADHD wymagają odpowiedniego diagnozowania oraz terapii, która pozwoli dzieciom na łatwiejsze funkcjonowanie w środowisku.

Czym spowodowane są zaburzenia koncentracji i uwagi?

Niestety dotąd nie do końca wiadomo, co jest odpowiedzialne za wystąpienie u dzieci ADD. Najprawdopodobniej jest to związane z genami. U dzieci cierpiących na ADD pojawiają się problemy z płatem czołowym, odpowiedzialnym za koncentrację oraz motywację. Podejrzewa się, że problemem może być również ilość neuroprzekaźników w układzie nerwowym. W przypadku ADHD problemy są spowodowane nieprawidłowościami w działaniu ośrodkowego układu nerwowego – u dzieci cierpiących na to zaburzenie poszczególne struktury mózgu rozwijają się w różnym tempie.

Zarówno ADHD, jak i ADD wymaga odpowiedniego rozpoznania przez psychologa, niekiedy także neurologa. Jeżeli rodzic zauważy problemy z koncentracją u dziecka, powinien jak najszybciej pójść z nim na konsultację, a następnie wykonać zlecone badania i podjąć terapię. W przypadku zaburzeń uwagi i koncentracji psycholog wykonuje specjalne testy oceniające zdolność dziecka do zapamiętywania, koncentracji i kojarzenia. Dzięki testom możliwe jest wykluczenie innych zaburzeń, które dają podobne objawy.

W przypadku ADHD występują objawy z trzech głównych grup: objawy nadruchliwości, objawy zaburzeń koncentracji i uwagi oraz objawy nadmiernej impulsywności. Dzieci cierpiące na to schorzenie często nie potrafią spokojnie poczekać na swoją kolej, są gadatliwe, wtrącają się w wypowiedzi innych, nie reagują na komunikaty, często gubią rzeczy, ciągle się wiercą, są nadruchliwe niezależnie od okoliczności.

Dzieci chorujące na ADD nie są tak angażujące, jak dzieci z ADHD. Często są bardzo radosne, spokojnie i grzeczne. Ich opiekunowie często określają je jako „bujające w obłokach”. Nie potrafią się skupić na wykonywanym zadaniu, często zapominają o różnych rzeczach, nie potrafią stwierdzić czy dana informacja jest istotna. Często ze względu na pojawiające się problemy z zapamiętywaniem i nauką mają zaniżoną samoocenę.

Wróć