menu

Blog

Słyszenie a słuchanie - poznaj różnice

Opublikowano: Listopad 14, 2023

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak ważne jest odróżnienie słyszenia od słuchania? Choć oba te pojęcia są ze sobą powiązane, to jednak mają różne znaczenie. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej tym dwóm zagadnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do badania słuchu u dzieci.

Więcej

EEG dziecka we śnie – kiedy i w jaki celu się je przeprowadza?

Opublikowano: Wrzesień 7, 2023

Badanie elektroencefalograficzne (EEG) to nieinwazyjna, bezpieczna metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę czynności bioelektrycznej mózgu. W przypadku dzieci wykorzystuje się EEG we śnie.

Więcej

Co rozumieć pod pojęciem WWR? Wczesne wspomaganie rozwoju bez tajemnic

Opublikowano: Lipiec 5, 2023

Wczesne wspomaganie rozwoju może okazać się kluczowe dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka, szczególnie gdy mamy do czynienia z opóźnieniami, zaburzeniami czy trudnościami w zakresie zdrowia i edukacji.

Więcej

Jak zrozumieć dziecko z autyzmem?

Opublikowano: Maj 14, 2023

Spektrum autyzmu zaliczane jest do zaburzeń neurologicznych, które znacząco wpływa na sposób postrzegania i komunikacji dziecka ze światem zewnętrznym i innymi ludźmi. Dzieci z autyzmem bardzo często mają problem z nawiązywaniem relacji społecznych, rozumieniem mowy, wyrażaniem emocji oraz radzeniem sobie z bodźcami sensorycznymi. W związku z tym, zrozumienie dziecka z autyzmem wymaga specjalnego podejścia i uważnej obserwacji.

Więcej

Co zaliczamy do tzw. zaburzeń SI? Główne założenia integracji sensorycznej

Opublikowano: Marzec 1, 2023

Zgodnie z definicją integracja sensoryczna jest prawidłową, uporządkowaną organizacją bodźców sensorycznych, odbieranych przez systemy zmysłowe, zwane receptorami. Nadrzędną strukturą układu nerwowego jest mózg, który rozpoznaje napływające bodźce, rozpoznaje je i interpretuje, a następnie na podstawie wcześniej zebranych doświadczeń wyzwala odpowiednią reakcję. Do systemów zmysłowych należy dotyk, słuch, węch, wzrok, równowaga oraz kinestezja. Wspomniane systemy pełnią ważną funkcję w procesach integracji sensorycznej.

Więcej

Skrzyżowana lateralizacja, lewouszność - wpływ na funkcjonowanie

Opublikowano: Styczeń 18, 2023

Mózg człowieka zbudowany jest z dwóch półkul, odpowiedzialnych za funkcjonowanie całego organizmu. Lewa i prawa półkula są ze sobą trwale połączone, współpracują ze sobą i przekazują sobie wszelkie bodźce. U każdego człowieka występuje zjawisko nazywane lateralizacją. Jest to dominacja funkcjonalna jednej ze stron ciała, dotycząca parzystych narządów ruchu i zmysłów. W wyniku lateralizacji u człowieka objawiają się preferencje, jeżeli chodzi o posługiwanie się organami znajdującymi się po prawej lub lewej stronie ciała.

Więcej

Na czym opiera się terapia metodą Biofeedback?

Opublikowano: Listopad 14, 2022

Biofeedback jest określeniem oznaczającym biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej – feedbacku – o zmianach stanu fizjologicznego. Biofeedback jest metodą służącą do usprawniania pracy mózgu, głównie obszarów odpowiedzialnych za pamięć krótkotrwałą oraz koncentrację uwagi. Terapia tą metodą zalecana jest przede wszystkim osobom, które obserwują u siebie trudności w tych obszarach, bądź po prostu chcą poszerzyć swoje zdolności koncentracji oraz zapamiętywania.

Więcej