menu

Depresja chorobą nie tylko cywilizacyjną - diagnozowana u co 4 zakażonego koronawirusem


Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Pęd życia, stres i dużo obowiązków przekładają się na gorsze samopoczucie psychiczne, które po jakimś czasie może doprowadzić nawet do depresji. Wiele osób cierpiących na to schorzenie nie zostało zdiagnozowanych. W wielu przypadkach jest to spowodowane wstydem przed pokazaniem swojej domniemanej słabości. Tylko dzięki specjalistycznej pomocy i fachowemu podejściu jesteśmy w stanie wyjść z depresji.

Jaki jest związek pomiędzy wirusem Covid-19 a depresją?

W ostatnim czasie wiele z osób przeżywało pogorszenie się nastroju, spowodowane koronawirusem. Obostrzenia panujące w kraju, strach przed zachorowaniem i niepewne jutro spowodowały u wielu osób obniżenie nastroju bądź nawroty depresji u chorych. Jednak nie tylko w ten sposób koronawirus ma wpływ na samopoczucie psychiczne. Zgodnie z wynikami dostępnych badań, zakażenie koronawirusem może skutkować w przyszłości podatnością na depresję. Koronawirus najczęściej kojarzony jest z zaburzeniami układu oddechowego ciągnącymi się przez długi czas po przechorowaniu. Jednak u wielu osób pojawiły się również takie problemy jak bezsenność, stany lękowe czy depresja.

W niektórych przypadkach przechorowanie Covid-19 może w przyszłości skutkować zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania na demencję. W wielu wcześniejszych pandemiach zostały zaobserwowane zmiany w otoczce mielinowej komórek nerwowych czy w korze mózgowej, co ma znaczący wpływ na postrzeganie tego typu zaburzeń w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Co ciekawe, naukowcy odkryli powiązanie pomiędzy depresją a koronawirusem działające w obie strony. Osoby chorujące na zaburzenia psychiczną są o 65 procent bardziej podatne na zakażenie się koronawirusem niżeli osoby nieposiadające zaburzeń psychicznych. Problemy natury psychologicznej pojawiające się po przechorowaniu koronawirusa są połączeniem silnego stresu związanego z samą chorobą jak i oddziaływania wirusa na nasz organizm i centralny układ nerwowy. Osoby chorujące już wcześniej na schorzenia psychologiczne, poprzez zachorowanie i towarzyszącą temu izolację i problemy ekonomiczne mogą zauważyć nasilenie się negatywnych myśli i innych objawów depresji. W takiej sytuacji bardzo ważne jest psychologiczne wsparcie ze strony specjalisty, który wysłucha i doradzi odpowiednie postępowanie w danej sytuacji.

Wróć