menu

Jak odbywa się diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego, zwanego też APD lub CAPD?


Z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mamy do czynienia w przypadku, w którym uszkodzony zostaje układ w części nerwowej, a nie fizycznej czy przewodzeniowej (te funkcje pozostają prawidłowe). ADP to zaburzenia, których podłoża należy szukać na poziomie Centralnego Układu Nerwowego. W praktyce oznacza to, że mózg osoby, która cierpi na CAPD, nie jest w stanie rozpoznawać oraz interpretować dźwięków. W jaki sposób diagnozowane są takie zaburzenia?

Jak przeprowadzana jest diagnoza CAPD?

Podłoża APD należy się doszukiwać przede wszystkim we wcześniactwie, predyspozycjach genetycznych, niedotlenieniu okołoporodowym, urazach i nowotworach OUN czy długotrwałej lub powtarzającej się okresowej deprywacji słuchowej. Rodzice, którzy zauważają jakiekolwiek niepokojące objawy u swoich dzieci, powinni jak najszybciej udać się z nimi do lekarza. Do postawienia diagnozy niezbędne jest wykluczenie wszelkiego rodzaju ubytków słuchu i upośledzenia dziecka.

Badanie rozpoczyna się szczegółowym wywiadem, który dotyczy między innymi rozwoju dziecka i okresu prenatalnego. Kolejnym etapem jest ocena czułości słuchu (audiometria tonalna). Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie testów Neuroflow, które pozwolą stwierdzić, czy funkcje słuchowe są poprawne. Jeżeli po przeprowadzeniu niezbędnych badań okaże się, że dziecko cierpi na Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, konieczne będzie jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Jak przebiega leczenie APD?

Dzieci, które cierpią na CAPD, często mają trudności z koncentracją uwagi, trudności w czytaniu oraz opóźniony rozwój mowy. Właśnie dlatego zarówno podczas diagnozowania, jak i leczenia należy je otoczyć szczególną troską. Bardzo ważne jest, aby środowisko, które je otacza, było spokojne i ciche. W redukcji problemów, które wynikają z APD, pomaga na przykład trening słuchowy Metodą Tomatisa.

Zgodnie z jego zasadami po określeniu problemów przeprowadzane są seanse słuchowe w fazie biernej i aktywnej. Metoda bierna polega na pobudzaniu ucha i mózgu przy wykorzystaniu urządzenia o nazwie SOLISTEN. Metoda aktywna z kolei polega przede wszystkim na głośnym czytaniu i powtarzaniu zgodnie ze specyficznymi parametrami. Pomiędzy poszczególnymi etapami konieczne jest również przeprowadzanie badań kontrolnych.

Wróć