menu

Jakie zaburzenia należą do spektrum autyzmu?


Określenie spektrum autyzmu oznacza dużą różnorodność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie osób autystycznych. Każda osoba ze spektrum może mieć nieco inne objawy i inne ich nasilenie. Objawy autyzmu objawiają się w trzech sferach: komunikacji, interakcjach społecznych oraz we wzorcach zachowania. Każda osoba ze spektrum autyzmu wykazuje pewne zachowania i cechy charakterystyczne, które mogą wpływać na jej życie w trzech wymienionych sferach.

Jakie zaburzenia powiązane są z autyzmem?

Jeszcze do niedawna w psychologii wyróżniało się autyzm, zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenie rozwoju niezdiagnozowane inaczej. Klasyfikacja DSM-5 z 2013 roku wprowadziła nieco inny podział, uznając te jednostki za zaburzenia ze spektrum autyzmu, w skrócie ASD. Do ASD zalicza się jednostki, w których występują zaburzenia związane z autyzmem, ale także inne objawy. Obecnie rozróżnić można autyzm dziecięcy, autyzm atypowy oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Do najczęściej spotykanych zaburzeń ze spektrum autyzmu można zaliczyć:

  • Zespół Aspergera – jest on uznawany za jedno z najłagodniejszych zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • Zespół Retta – jest to choroba o podłożu genetycznym, występuje głównie u dziewczynek. Jej objawy są bardzo podobne do tych powodowanych przez zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jej zaliczanie do ASD jest nieco dyskusyjne – ze względu na to, że jest chorobą genetyczną, część naukowców nie uznaje jej za schorzenie ze spektrum autyzmu,
  • Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne – polega na utracie przez dziecko wszelkich umiejętności zdobytych do 24 miesiąca.

U małych dzieci objawem zaburzeń ze spektrum autyzmu może być brak gaworzenia, brak reakcji na swoje imię, pogorszenie się zdolności społecznych oraz językowych wraz z rozwojem. Jeżeli dziecko w wieku około roku nie wskazuje przedmiotów i nie wykonuje świadomych gestów, to również może znajdować się w grupie osób ze spektrum.

Wróć