menu

Play Attention - wsparcie z NASA dla osób z ADHD i nie tylko


Problemy z ADHD są poważną przeszkodą w edukacji i wielkim wyzwaniem zarówno dla samego dziecka, jak i rodziców. Tradycyjne metody ograniczania wpływu zaburzenia na funkcjonowanie, zwłaszcza w sytuacjach szkolnych, nie zawsze przynoszą oczekiwane skutki w krótkim czasie. Szansą na przyspieszenie całego procesu jest skorzystanie z metody Play Attention. Dowiedzmy się, na czym ona polega.

Na czym polegają problemy osób cierpiących na ADHD?

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej przejawiający się wzmożoną aktywnością i impulsywnymi reakcjami, a także sporymi kłopotami z koncentracją uwagi. Pojawia się bardzo wcześnie, bo już około 5-6 roku życia. Jego efektami są m.in. trudności z czynnościami wymagającymi skupienia przez ciągłe rozpraszanie innymi bodźcami, o ile nie leżą one w obszarze zainteresowań dziecka, a także niemożność doprowadzenia wykonywanego zadania do końca czy planowania przyszłych posunięć oraz problemy ze słuchaniem kierowanych do niego poleceń. Znaczne nasilenie objawów może trwać do okresu dojrzewania, a u części dzieci i młodzieży także w dorosłości.

Jak można radzić sobie z ADHD?

Sposobem na opanowanie umiejętności związanych z utrzymywaniem uwagi jest wspomagający psychoterapię trening rozwijający zdolność koncentracji oraz hamowanie nadruchliwości i impulsywności. Jedną z najskuteczniejszych metod jest Play Attention Learning System(R) stworzony w USA na potrzeby szkolenia astronautów. Procedura jest atrakcyjna dla dziecka, ponieważ jest realizowana przy wykorzystaniu oprogramowania podobnego do gier komputerowych. Wiąże się z odczytem poziomu wskaźników fizjologicznych pokazujących reakcję organizmu, które wpływają bezpośrednio na działanie używanej aplikacji. Dziecko kontrolując własne reakcje, może osiągać cele związane z grą, a tym samym budować podstawy do stosowania tej techniki w innych sytuacjach. Uzyskanie efektów wymaga przeprowadzenia od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji (w zależności od motywacji oraz plastyczności mózgu). Zmiany w funkcjonowaniu dziecka w jej wyniku dotyczą m.in. poprawy pamięci, ignorowania rozpraszaczy, lepszego rozumienia poleceń oraz zmniejszenia niekontrolowanej aktywności.

Wróć