menu

Zespół Aspergera u dzieci. Diagnostyka, przyczyny, sposoby terapii


Zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń, które wchodzą w spektrum autyzmu. Między zespołem Aspergera a autyzmem istnieje wiele podobieństw, jednak nie jest to dokładnie to samo zaburzenie. W przypadku Aspergera pierwsze symptomy u dzieci można zauważyć dopiero około trzeciego roku życia. W przypadku autyzmu objawy są bardziej charakterystyczne, dzięki czemu diagnozę można postawić już przed ukończeniem pierwszego roku życia.

Czym charakteryzuje się zespół Aspergera u dzieci i jak go zdiagnozować?

Cechą charakterystyczną tego zaburzenia u dzieci jest prawidłowy rozwój mowy, a także intelekt, który często jest nawet wyższy niż przeciętna. Zespół Aspergera jest częściej diagnozowany u chłopców. Pierwsze objawy bardzo często są ignorowane, a zachowanie dziecka przypisywane do jego ciężkiego charakteru. Objawem, który zapala lampkę ostrzegawczą u rodziców, jest niechęć do aktywnego przebywania w grupie czy zabawy z innymi maluchami. Niekiedy zaburzenia nasilają się dopiero z wiekiem, dając wyraźne objawy, prowadzące do diagnozy.

Diagnostyka zespołu Aspergera przeprowadzana jest przez specjalistów z dziedziny psychologii, psychiatrii i neurologii. Często pierwsze nieprawidłowości w zachowaniu malucha zgłaszają nauczycielki. To właśnie w przedszkolu pojawiają się pierwsze objawy jak niechęć do współpracy z grupą. Podczas diagnozy bardzo ważne jest holistyczne podejście, pozwalające na stwierdzenie, czy dziecko posiada to zaburzenie. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami oraz obserwacja dziecka i porównanie wyników do specjalnych kryteriów diagnostycznych pozwala na uzyskanie rzetelnej diagnozy.

Dzieci z zespołem Aspergera nie lubią zmian w swoim otoczeniu, powodują one nerwową reakcję bądź płacz. Zaburzenie to objawia się także sztywną, pedantyczną mową, nierozumieniem przenośni, mimiki czy gestów innych osób. Unikają kontaktu wzrokowego, zawsze starają się zachować bezpieczną odległość. Dzieci z zespołem Aspergera często interesują się jedną, wąską dziedziną, w której zazwyczaj osiągają wybitne wyniki.

Nie ma konkretnego leku ani metody, która pozwala na wyleczenie tego zanurzenia. Odpowiednio przeprowadzona terapia pozwala na ograniczenie negatywnych skutków zespołu Aspergera zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, dzięki czemu życie w społeczeństwie jest dla nich łatwiejsze. Po zdiagnozowaniu prowadza się dopasowaną terapię, pozwalającą na usprawnienie wszystkich stref, w których dziecko wykazuje dysfunkcję. W niektórych przypadkach konieczne jest włączenie leczenia farmakologicznego pod ścisłą kontrolą lekarza.

Wróć