menu

Co robić gdy dziecko ma opóźniony rozwój mowy (tzw. ORM)?


Każde dziecko rozwija się w innym tempie. Jedne maluchy szybciej zaczynają mówić czy chodzić, jednak zazwyczaj mieści się to w określonym zakresie czasowym. Niestety w niektórych przypadkach może okazać się, że maluch znacząco odbiega od swoich rówieśników. W sytuacji, kiedy rodzic zauważy, że jego dziecko nie mówi wcale lub mówi gorzej niż jego rówieśnicy, warto skonsultować się ze specjalistą. Powodów tego może być wiele. Jednym z nich jest ORM, czyli  opóźniony rozwój mowy.

Jak postąpić w sytuacji, kiedy dziecko ma samoistny opóźniony rozwój mowy?

Opóźniony rozwój mowy można podzielić na samoistny oraz niesamoistny. W zależności od tego, który z nich zostanie wykryty u dziecka, można podjąć odpowiednie działania. Samoistne opóźnienie rozwoju mowy związane jest najczęściej z niedojrzałością narządu mowy lub też struktur mózgowych, odpowiedzialnych za mówienie. Docierające bodźce są zbyt słabe lub docierają z opóźnieniem do mięśni odpowiedzialnych za mowę.

W przypadku samoistnego opóźnienia mowy należy dać dziecku czas, aby poszczególne struktury mogły się rozwinąć. Dzieci z samoistnym opóźnieniem mowy rozumieją mowę i nie mają zaburzeń intelektualnych, mogą wypowiadać pojedyncze głoski, jednak nie całe wyrazy. Samoistne opóźnienie ma charakter przejściowy, jednak należy pamiętać o stymulacji dziecka i wspieraniu go w rozwoju mowy. Dobrym pomysłem jest wizyta u logopedy, który pokarze rodzicom, w jaki sposób powinni ćwiczyć z dzieckiem mowę.

Jak wygląda terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy?

Niesamoistne opóźnienie mowy jest związane z określonymi zaburzeniami jak uszkodzenie słuchu, choroby neurologiczne czy niepełnosprawność intelektualna. W przypadku tego rodzaju ORM należy udać się do logopedy lub neurologopedy, który zdiagnozuje problem oraz zaproponuje odpowiednią terapię, dopasowaną do rodzaju zaburzenia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością umysłową podczas terapii dziecko uczy się werbalizować własne myśli oraz potrzeby, ćwiczy zadawanie pytań i odpowiadanie. Specjalista wspiera dziecko w doskonaleniu mowy oraz korekcji problemów z wymową.

Jeżeli ORM wynika z problemów ze słuchem, dziecko powinno otrzymać aparat słuchowy lub implant ślimakowy. Następnie zalecana jest terapia z logopedą, który wprowadzi naukę mowy, ćwiczenia słuchowe, głosowe oraz oddechowe. Jeżeli u dziecka doszło do uszkodzenia struktur mózgowych przed zakończeniem rozwoju mowy, konieczne jest wprowadzenie ćwiczeń rozwijających nierozwinięte elementy narządu mowy.

Terapia wdrożona zaraz po zauważeniu niepokojących sygnałów przynosi zadowalające efekty w krótkim czasie. Jeżeli rodzic ma obawy, czy jego dziecko rozwija się prawidłowo, powinien zabrać je na konsultację do specjalisty, który szybko rozwieje wszelkie wątpliwości.

Wróć