menu

Logopeda

Logopeda odpowie Państwu na pytania typu: jak pomóc dziecku z zaburzeniami mowy? Jakie są objawy opóźnienia mowy u dzieci? W jakim wieku dzieci powinny mówić? Jakie są skutki opóźnionej mowy? Jakie ćwiczenia pomogą dziecku w rozwijaniu mowy? Co robić, jeśli moje dziecko nie mówi? Jak zachęcić dziecko do mówienia? Jakie są etapy rozwoju mowy?

Badania i terapia logopedyczna

Jeżeli Twoje dziecko w wieku:

<1 r.ż.

 • Nie gaworzy, tzn. nie wydaje prostych sylab na przykład ma ama, ta ta;
 • Oddycha głównie przez usta;
 • Nadmiernie ślini się;
 • Ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, bądź krztusi się.

<1-2 r.ż.

 • Porozumiewa się za pomocą gestów i mimiki;
 • Nie reaguje na zadawane pytania np. „Gdzie jest mama?”;
 • Nie wykonuje prostych poleceń np. „Pokaż oko”, „daj auto”;
 • Nie potrafi dmuchać.

ok. 3-4 r.ż.

 • Mówi nie wyraźnie, niezrozumiale;
 • Porozumiewa się za pomocą pojedynczych słów;
 • Mówi przez nos;
 • Nie słyszy dźwięków;
 • Nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”;
 • Trzyma język miedzy zęby w trakcie np. oglądania bajek albo w czasie rozmowy.

ok. 5-6 r.ż

 • Głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi;
 • Nie buduje wypowiedzi składającej się z kilku zdań;
 • Nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”, czyli sepleni;
 • Nie wymawia głoski „r” lub zastępuje ją głoską „l” lub „j”;
 • Powtarza głoski lub całe słowa, jakby się zacinało.
 • Nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej;

Oferta logopedy:

Diagnoza dzieci u których występuje:

 • opóźniony rozwój mowy
 • niedosłuch
 • zespół genetyczny
 • porażenie mózgowe
 • zagrożenie autyzmem, autyzm, zespół Aspergera
 • upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna)
 • wada wymowy
 • zaburzenia podstawowych funkcji pokarmowych (nauka prawidłowego zryzienia, żucia, połykania)
 • lub gdy są przedwcześnie urodzone

Terapia:

 • Metoda symultaniczno- sekwencyjna J. Cieszyńskiej (nauka czytania)
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia mowy osób po tracheotomii i z rozszczepem podniebienia
 • Terapia połykania i żucia
 • Manualne torowanie głosek
 • Kinezjologia edukacyjna wg Dennisona
 • Rehabilitacja mowy
 • Korekcja wad wymowy
 • Stymulacja wad wymowy
 • Ergoterapia
 • Konsultacje logopedyczne
 • Terapia logopedyczna

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
20 Oct

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej