menu

Wykorzystanie metody Warnkego w terapii dysleksji


Z danych zgromadzonych przez takie organizacje jak Dyslexia Action oraz Dyslexia International wynika, że około 15% światowej populacji ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Najnowsze badania wskazują ponadto, że problemy pojawiające się u dzieci w wieku szkolnym są związane z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. W efekcie maluchy te są pozbawione ważnych umiejętności np. zdolności utrwalenia w pamięci wzorców dźwiękowych słów, z którymi zetknęły się we wczesnych latach życia. Na szczęście wyciągnięte z przeprowadzonych badań wnioski pozwoliły nie tylko zrozumieć istotę deficytów funkcji poznawczych, ale zaowocowały również rozwojem technik umożliwiających postawienie szybkiej diagnozy oraz wprowadzenie skutecznej terapii. Okazało się, że najlepsze efekty w leczeniu przynoszą te metody, które działają wielokierunkowo, czyli angażują nie tylko wzrok i słuch, ale też funkcje motoryczne.

Na czym polega metoda Warnkego?

Jedną ze stosowanych współcześnie metod rozpoznania i terapii dysleksji jest metoda Warnkego. Etap diagnostyczny składa się z 14 kroków, a każde z przygotowanych zadań testowych sprawdza inną zdolność z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki. Na podstawie zgromadzonych wyników specjalista może opracować program treningowy dopasowany do indywidualnych potrzeb i zdolności zmagającego się z dysleksją pacjenta. Trening składa się z różnorodnych zadań odpowiadających przeprowadzonym wcześniej próbom diagnostycznym i wykorzystuje się w nich sprzęt, dzięki któremu można ćwiczyć odpowiednie reakcje na bodźce słuchowe i wzrokowe, a przez to poprawić jakość i tempo czytania.

Urządzenia wykorzystywane przy terapii są zaopatrzone w zadania przypominające proste gry komputerowe, które kształtują podstawowe funkcje, w tym m.in. słyszenie kierunkowe, odróżnianie wysokości i długości dźwięków czy szybkie reagowanie na bodźce. Ponadto podczas zajęć wykorzystuje się synchroniczną metodę czytania, która prezentuje małemu pacjentowi właściwy wzorzec zachowania, a przy okazji ułatwia mu wykonanie zadania. Zajęcia są przeplatane ćwiczeniami usprawniającymi funkcjonowanie układu nerwowego, co sprzyja poprawie koncentracji oraz zapamiętywaniu. W trakcie zajęć często wykorzystuje się też tzw. pseudoteksty, czyli utwory składające się ze słów, które nie mają żadnego znaczenia, ale są zapisane zgodnie z zasadami polskiej składni. Dzięki temu dzieci muszą czytać wyrazy, zamiast odgadywać je po pierwszych literach.

Kto powinien skorzystać z metody Warnkego?

Metoda przygotowana przez Freda Warnke jest zalecana dzieciom od 6. roku życia oraz dorosłym, u których występują zaburzenia w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia, a także problemy z koncentracją, pamięcią czy koordynacją wzrokowo-słuchową. Mogą z niej skorzystać zarówno pacjenci, u których zdiagnozowano już dysleksję, jak i osoby, które nie wykazują jeszcze symptomów, ale należą do grupy ryzyka dysleksji rozwojowej. Warto też wspomnieć, że metoda ta jest również skuteczna w przypadku pacjentów, u których deficyty funkcji poznawczych są wynikiem zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), problemów z lateralizacją, problemów logopedycznych czy dysfunkcji wynikających ze starzenia się układu słuchu bądź uszkodzeń mózgu (np. po udarze).

Wróć