menu

Dysleksja

Dysleksja to ogólnie ujęte problemy w uczeniu się. Stan ten występuje u dzieci zazwyczaj dzieci, objawia się nagle i trudno jednoznacznie ustalić jego przyczynę. Zauważono, że zaburzenia dotyczą najczęściej tych uczniów, u których poziom inteligencji jest w granicach normy. Co zatem stoi za problemem dysleksji i jak sobie z nią radzić? Psychologowie dziecięcy i pozostali specjaliści pomagają rodzicom opiekunom, nauczycielom i małym pacjentom w Świdnicy.

Diagnoza, terapia i leczenie dysleksji

Przyczyna

Wśród najpopularniejszych teorii na temat przyczyn dysleksji są niewielkie uszkodzenia układu nerwowego. Zaburzenia odtykają ośrodków odpowiadających za doznania wzrokowe i słuchowe. Są one niewystarczająco rozwinięte, przez co dziecko ma trudności z nauką i prawidłowym odbieraniem bodźców ze świata. Inną przyczyną może być genetyka, jak również szkodliwe czynniki środowiskowe, np. stres.

Terminologia

Możemy wyróżnić kilka odmian dysleksji. U niektórych dzieci występują one pojedynczo, u innych łączą się. W każdej z opcji powodują dyskomfort i obniżają jakość życia.

W przychodni Tomatis w Świdnicy zajmujemy się rozpoznawaniem rodzajów dysleksji i ich leczeniem. Na początku precyzujemy, jakiego obszaru dotyczy zaburzenie:

 • trudności w czytaniu i pisaniu, kłopoty z zapamiętaniem i wdrożeniem zasad poprawnej pisowni, nagminne błędy ortograficzne — dysleksja,
 • problemów z estetycznym i czytelnym pismem — dysgrafia,
 • braku umiejętności czytania ze zrozumieniem — hiperdysleksja.

Dysleksję możemy podzielić też według innych kryteriów, w zależności od rodzaju zaburzeń. I tak u naszych pacjentów diagnozujemy dysleksję typu słuchowego, wzrokowego lub integracyjną (zaburzenia w procesie integracji bodźców, które napływają z różnych zmysłów).

Objawy

Wśród najpowszechniejszych objawów dysleksji, zgodnie z powyższymi informacjami, można wymienić: zaburzony lub opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, trudności z wypowiadaniem poszczególnych słów, błędy gramatyczne i ortograficzne. Często osoby z dysleksją mają słabo rozwiniętą motorykę małą, która przyczynia się do brzydkiego pisania — dysortografii. Ponadto sygnałem alarmującym rodziców czy opiekunów powinny być:

 • trudności z wydzielaniem sylab, różnicowaniem ich, układaniem i odtwarzaniem sekwencji,
 • oburęczność, mylenie ręki lewej z prawą,
 • trudności w czytaniu i opanowaniu poprawnej pisowni, zgodnej z zasadami języka polskiego.

Oferowane formy pomocy:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 2. Metoda Tomatisa
 3. EEG-Biofeedback
 4. Integracja Sensoryczna
 5. Metoda Johansena
 6. Terapia czaszkowo - krzyżowa
 7. Kontakt z dietetykiem