menu

EEG dziecka we śnie – kiedy i w jaki celu się je przeprowadza?


Badanie elektroencefalograficzne (EEG) to nieinwazyjna, bezpieczna metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę czynności bioelektrycznej mózgu. W przypadku dzieci wykorzystuje się EEG we śnie.

Kiedy przeprowadza się EEG dziecka we śnie?

EEG dziecka we śnie jest zalecane w przypadkach, gdy występuje potrzeba oceny aktywności elektrycznej mózgu podczas snu u dzieci. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy mamy do czynienia z maluchami, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą pozostać nieruchomo przez czas trwania badania podczas czuwania.

Badanie EEG wykonuje się też u dzieci ze specjalnymi potrzebami, takimi jak autyzm, zaburzenia uwagi czy hiperaktywność. W takich przypadkach istnieją duże szanse, że dziecko nie będzie mogło pozostać odpowiednio długo nieruchome podczas badania w stanie czuwania, dlatego przeprowadzenie badania EEG we śnie może być niezbędne.

W jakim celu jest przeprowadzane EEG dziecka we śnie?

EEG dziecka we śnie przeprowadza się w celu identyfikacji i monitorowania różnych schorzeń neurologicznych. To badanie pozwala na ocenę pracy mózgu oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, takich jak obniżone napięcie mięśniowe, drgawki czy napady padaczkowe.

Dokładna analiza wyników badania EEG we śnie może pomóc zdiagnozować nie tylko padaczkę, ale także inne schorzenia neurologiczne, takie jak zaburzenia snu (np. bezdechy), zaburzenia metaboliczne czy choroby układu nerwowego. Dzięki temu lekarze mają możliwość dobrania odpowiedniej terapii oraz monitorowania skuteczności leczenia.

Jak przebiega badanie EEG dziecka we śnie?

Badanie EEG dziecka we śnie w Świdnicy można przeprowadzić w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przed rozpoczęciem badania, rodzice zostają poinformowani o jego przebiegu oraz oczekiwaniach wobec dziecka podczas snu. Następnie elektrody są przyklejane do skóry głowy dziecka za pomocą specjalnego kleju medycznego. Elektrody te przesyłają sygnały elektryczne generowane przez mózg do aparatu EEG, który je rejestruje. W trakcie badania monitorowana jest także aktywność mięśni twarzy oraz ruchy oczu. Dziecko zostaje ułożone do snu w spokojnych warunkach, z ciemnym oświetleniem i komfortową temperaturą, aby jak najszybciej zasnąć. Badanie trwa zwykle od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.

Wróć