menu

Badanie EEG

Aby sprawdzić bioelektryczne czynności mózgu, u dzieci przeprowadzamy badanie EEG. Jest ono bezinwazyjną i bezpieczną metodą wykorzystywaną w rozpoznaniu szeregu schorzeń takich jak padaczka, upośledzenie umysłowe czy śpiączka.

Przebieg badania EEG

Badanie EEG polega na rejestracji fal mózgowych. Odczyt pojawia się w formie zapisu, który nazywamy elektroencefalogramem. U małych dzieci możliwe jest wykonanie badania EEG podczas snu. Dorosłym, również zdrowym i młodzieży wykonujemy trening EEG Biofeedback. To metoda zwiększająca możliwości mózgu i ucząca wykorzystywać optymalnie jego zasoby.

Przygotowanie do badania EEG:

Po konsultacji z naszymi specjalistami uzyskają Państwo informacje, jak przygotować dziecko do badania EEG. Należy umyć włosy, ale nie nakładać na nie żadnych kosmetyków. Lekarz określi, czy jest konieczność zastosowania diety eliminacyjnej, czy pacjent będzie badany podczas snu czy po obudzeniu. Należy poinformować specjalistę o przyjmowanych lekach i ewentualnych chorobach, szczególnie o padaczce.