menu

Jakie są przyczyny dysleksji u najmłodszych?


Dysleksja jest coraz częściej diagnozowanym schorzeniem. Zwłaszcza wśród najmłodszych. Dysleksja jest chorobą, która objawia się problemami dziecka z nauką czytania i pisania, chociaż intelektualnie rozwija się prawidłowo. Na dysleksję choruje więcej chłopców niż dziewczynek. Większość osób kojarzy dysleksję jako problemy z poprawnym pisaniem, jednak objawia się ona również problemami z odróżnieniem dźwięków czy kształtów. Dzieci chorujące na to schorzenie nie widzą różnic pomiędzy zapisywanymi literami czy cyframi, co skutkuje dużą ilością błędów ortograficznych w zapisywanym przez nie tekście. Pismo większości osób cierpiących na dysleksję jest niewyraźne i brzydkie.

Czym grozi nieleczona dysleksja?

Niezdiagnozowana dysleksja może mieć negatywny wpływ na psychikę dziecka, które źle oceniane przez nauczycieli i wyśmiewane przez inne dzieci może mieć problemy z samooceną i z kontaktami międzyludzkimi. Dysleksję leczy się za pomocą fachowej terapii, na której dziecko może zrozumieć swoje schorzenie, poprawić samoocenę i kontakty z rówieśnikami. Im szybciej zostanie rozpoznane schorzenie, tym prędzej dziecko uzyska fachowe wsparcie i leczenie.

Jakie są przyczyny dysleksji u najmłodszych?

Możemy wymienić wiele przyczyn dysleksji. Jest to schorzenie, które może być spowodowane zbiorem różnych czynników wpływających na dziecko. Najczęściej wymieniane przyczyny powstawania dysleksji rozwojowej to:

  • Genetyka,
  • Uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
  • Nieopanowanie technik czytania i pisania,
  • Zaburzenia emocjonalne,
  • Zaburzenia w tempie rozwoju.

Najczęściej wymienianą przyczyną dysleksji jest genetyka. W układzie nerwowym dziecka chorującego na dysleksję zachodzą powolne, niewielkie zmiany, które dopiero po dłuższym czasie dają objawy, jakimi są problemy z czytaniem czy pisaniem. Uwarunkowania genetyczne są odpowiedzialne za dysleksję u około 30 procent chorych dzieci. Drugą w kolejności przyczyną dysleksji jest uszkodzenie bądź nieodpowiednie wykształcenie układu nerwowego i mózgu dziecka podczas trwania ciąży, porodu lub pierwszych miesięcy z życia dziecka. Może to być powodem zaburzeń rozwoju dziecka, w tym właśnie dysleksji.

Wróć