menu

Na czym opiera się terapia metodą Biofeedback?


Biofeedback jest określeniem oznaczającym biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej – feedbacku – o zmianach stanu fizjologicznego. Biofeedback jest metodą służącą do usprawniania pracy mózgu, głównie obszarów odpowiedzialnych za pamięć krótkotrwałą oraz koncentrację uwagi. Terapia tą metodą zalecana jest przede wszystkim osobom, które obserwują u siebie trudności w tych obszarach, bądź po prostu chcą poszerzyć swoje zdolności koncentracji oraz zapamiętywania.

Na jakiej zasadzie działa terapia metodą Biofeedback?

Terapię tą metodą wykorzystuje się w medycynie, psychologii, a także w biznesie czy sporcie. Może być stosowana zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci. Podczas terapii pacjentowi podawane są sygnały zwrotne o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu ma on możliwość nauczenia się świadomego modyfikowania funkcji, które zazwyczaj nie są świadomie kontrolowane. Metoda Biofeedback jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna.

Podczas sesji terapii metodą Biofeedback do skóry głowy pacjenta podłączane są specjalne elektrody, które przekazują sygnały z mózgu do urządzenia w postaci fal mózgowych. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na powodzenie terapii jest cierpliwość oraz motywacja pacjenta. Metoda Biofeedback znajduje zastosowanie w rehabilitacji uszkodzonych obszarów mózgu, łagodzeniu objawów menopauzy, zwalczaniu nałogów, a także leczenia schorzeń jak migrena czy nadciśnienie tętnicze.

Obecnie wyróżnić można kilka typów biofeedbacku. Do najpopularniejszych z nich należy EEG Biofeedback. Znany jest również jako neurobiofeedback. Ta metoda wykorzystuje plastyczność mózgu i wpływa na jego usprawnienie poprzez wzmocnienie częstotliwości fal mózgowych. EEG Biofeedback wykorzystuje się u osób po przebytych poważnych urazach czaszkowo-mózgowych, w zaburzeniach koncentracji, nawracających stanach lękowych, depresji czy ADHD.

Wróć