menu

Skrzyżowana lateralizacja, lewouszność - wpływ na funkcjonowanie


Mózg człowieka zbudowany jest z dwóch półkul, odpowiedzialnych za funkcjonowanie całego organizmu. Lewa i prawa półkula są ze sobą trwale połączone, współpracują ze sobą i przekazują sobie wszelkie bodźce. U każdego człowieka występuje zjawisko nazywane lateralizacją. Jest to dominacja funkcjonalna jednej ze stron ciała, dotycząca parzystych narządów ruchu i zmysłów. W wyniku lateralizacji u człowieka objawiają się preferencje, jeżeli chodzi o posługiwanie się organami znajdującymi się po prawej lub lewej stronie ciała.

Czym konkretnie jest skrzyżowana lateralizacja oraz lewouszność?

Lateralizacja jest cechą kształtującą się już od szóstego miesiąca życia aż do siódmego roku życia. W przypadku silnie ustalonej, jednorodnej stronności ciała mówi się o lateralizacji prawidłowej. Najczęściej występuje lateralizacja jednorodna prawostronna, gdzie dominuje prawe ucho, prawe oko, prawa noga i prawa ręka. Jeżeli u danej osoby występuje dominacja narządów ruchu i zmysłów po przeciwnych stronach, to objawia się u niej lateralizacja skrzyżowana.

Lateralizacja skrzyżowana może powodować problemy z nauką czytania i pisania, zaburzenia orientacji w przestrzeni i schemacie ciała, a także negatywnie wpływać na kontrolę wzrokową pracy ręki i koordynację wzrokowo-ruchową. Aby wspomóc proces rozwoju dziecka i integrację półkul, warto zdecydować się na terapię złożoną z integracji sensorycznej oraz ćwiczeń, które poprawią motorykę i koordynację.

Lewouszność objawia się dominacją lewego ucha mimo ogólnej dominacji prawej strony. To zaburzenie wpływa negatywnie na wiele aspektów życia. U osób z lewousznością pojawiają się problemy z pamięcią słuchową, pomijane są sylaby i głoski w usłyszanych wyrazach. Często pojawiają się także trudności z zapamiętaniem i powtórzeniem komunikatu.

Wróć