menu

Integracja Sensoryczna

Integracja Senoryczna to proces neurologiczny, organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg otrzymane informacje ze wszystkich zmysłów segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą z wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska. Dzięki temu następuje prawidłowy rozwój dziecka.

integracja sensoryczna

Dla kogo jest przeznaczona Intergracja Sensoryczna(SI)?

 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: -dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
 • Dzieci z ADHD, ADD
 • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Dzieci z autyzmem
 • Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo
 • Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym: -Zespół Downa, Zespół Aspergera i inne

Objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej

 • Nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch, np. unikanie dotykania niektórych faktur (piasek, kasza); unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami; problemy z manipulacją, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami; nieprawidłowy chwyt długopisu; nadwrażliwość na dźwięki, na światło; trudności w nauce pisania i czytania; trudności z wysłuchiwaniem poleceń; problemy z nauką jazdy na rowerze; unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli, lub nadmierne poszukiwanie tych zabaw; kłopoty z przepisywaniem z tablicy, gubienie liter, sylab; mylenie stron prawej i lewej, szczególnie gdy dziecko nie ma czasu na zastanowienie; niski próg tolerancji na bliskość innej osoby.
 • Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom aktywności ruchowej
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Słaba koordynacja ruchowa
 • Niezgrabność ruchowa
 • Trudności w koncentracji, impulsywność
 • Szybka męczliwość
 • Wycofanie z kontaktów społecznych
 • Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce
 • Słaba organizacja zachowania, brak planowania.

Przyczyny zaburzeń Integracji Sensorycznej

W czasie ciąży:

 • alkohol, narkotyki, papierosów
 • nadciśnienie tętnicze
 • toksoplazmoza
 • urazy mechaniczne
 • wymioty zaburzające gospodarkę mineralną w organiźmie
 • niedostatecznie wykształcone łożysko
 • duża infekcja pomiędzy 26 a 30 tygodniem
 • niekontrolowana cukrzyca
 • zagrożenie poronieniem
 • częsty stres

W czasie porodu:

 • przedwczesny lub opóźniony poród
 • przedłużający się lub wywołany poród
 • poród pośladkowy
 • cesarskie cięcie
 • łożysko przodujące
 • stan zagrożenia płodu
 • owinięcie pępowiny wokół szyi

Urazy w okresie noworodkowym:

 • krwawienia do mózgu
 • mikrowylewy
 • deformacje czaszki
 • resuscytacja
 • problemy z karmieniem
 • mała waga przy urodzeniu
 • przedłużona żółtaczka

Okres niemowlęcy:

 • szczepionka- negatywna reakcja
 • późne rozpoczęcie chodzenia
 • późne rozpoczęcie mówienia
 • zbyt mało dostarczonych bodźców

Co można poprawić dzięki ćwiczeniom SI?

 • Sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
 • Uwagę i koncentrację
 • Zdolności wzrokowe i słuchowe
 • Samoświadomość i samoocenę
 • Funkcjonowanie emocjonalne.

* Ocenę procesów Integracji Sensorycznej może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany terapeuta SI.

* Terapeuta integracji sensorycznej (SI) posiada certyfikat dwustopniowego szkolenia (kursu SI Io, a następnie IIo).

Z czego składa się badanie?

 • wywiadu
 • przeprowadzenia Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego
 • przeprowadzenia Arkusza Obserwacji Klinicznej
 • przeprowadzenia standaryzowanych Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej
 • usystematyzowanej obserwacji reakcji dziecka na stymulację sensoryczną
 • obserwacji postawy, równowagi, koordynacji oraz ruchów gałek ocznych
 • w razie potrzeby: terapeuta przeprowadza obserwację swobodnej zabawy dziecka i może poprosić o informacje dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka oraz jego typowych zachowań.
 • całkowite badanie trwać może od 1,5 do 3 godzin. Badanie ma na celu ocenę funkcjonowania dziecka w takich sferach jak:
  • percepcja wzrokowa
  • przetwarzanie wrażeń somatosensorycznych (dotyk i propriocepcja)
  • przetwarzanie wrażeń przedsionkowych
  • koordynacja oko-ręka
  • planowanie ruchu czyli praksja