menu

Blog

Skrzyżowana lateralizacja, lewouszność - wpływ na funkcjonowanie

Opublikowano: Styczeń 18, 2023

Mózg człowieka zbudowany jest z dwóch półkul, odpowiedzialnych za funkcjonowanie całego organizmu. Lewa i prawa półkula są ze sobą trwale połączone, współpracują ze sobą i przekazują sobie wszelkie bodźce. U każdego człowieka występuje zjawisko nazywane lateralizacją. Jest to dominacja funkcjonalna jednej ze stron ciała, dotycząca parzystych narządów ruchu i zmysłów. W wyniku lateralizacji u człowieka objawiają się preferencje, jeżeli chodzi o posługiwanie się organami znajdującymi się po prawej lub lewej stronie ciała.

Więcej

Na czym opiera się terapia metodą Biofeedback?

Opublikowano: Listopad 14, 2022

Biofeedback jest określeniem oznaczającym biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej – feedbacku – o zmianach stanu fizjologicznego. Biofeedback jest metodą służącą do usprawniania pracy mózgu, głównie obszarów odpowiedzialnych za pamięć krótkotrwałą oraz koncentrację uwagi. Terapia tą metodą zalecana jest przede wszystkim osobom, które obserwują u siebie trudności w tych obszarach, bądź po prostu chcą poszerzyć swoje zdolności koncentracji oraz zapamiętywania.

Więcej

Jakie zaburzenia należą do spektrum autyzmu?

Opublikowano: Wrzesień 15, 2022

Określenie spektrum autyzmu oznacza dużą różnorodność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie osób autystycznych. Każda osoba ze spektrum może mieć nieco inne objawy i inne ich nasilenie. Objawy autyzmu objawiają się w trzech sferach: komunikacji, interakcjach społecznych oraz we wzorcach zachowania. Każda osoba ze spektrum autyzmu wykazuje pewne zachowania i cechy charakterystyczne, które mogą wpływać na jej życie w trzech wymienionych sferach.

Więcej

Co robić gdy dziecko ma opóźniony rozwój mowy (tzw. ORM)?

Opublikowano: Sierpień 17, 2022

Każde dziecko rozwija się w innym tempie. Jedne maluchy szybciej zaczynają mówić czy chodzić, jednak zazwyczaj mieści się to w określonym zakresie czasowym. Niestety w niektórych przypadkach może okazać się, że maluch znacząco odbiega od swoich rówieśników. W sytuacji, kiedy rodzic zauważy, że jego dziecko nie mówi wcale lub mówi gorzej niż jego rówieśnicy, warto skonsultować się ze specjalistą. Powodów tego może być wiele. Jednym z nich jest ORM, czyli  opóźniony rozwój mowy.

Więcej

Czym mogą być spowodowane zaburzenia koncentracji/uwagi ADD/ADHD u dziecka?

Opublikowano: Maj 11, 2022

Zarówno ADD, jak i ADHD są zaburzeniami psychicznymi, związanymi głównie z różnymi problemami z koncentracją uwagi. Wiele osób uważa ADD za odmianę ADHD. Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma jednostkami chorobowymi jest to, że w ADD nie występuje nadpobudliwość ruchowa, lub pojawia się tylko w niewielkim natężeniu. Zarówno ADD, jak i ADHD wymagają odpowiedniego diagnozowania oraz terapii, która pozwoli dzieciom na łatwiejsze funkcjonowanie w środowisku.

Więcej

Zespół Aspergera u dzieci. Diagnostyka, przyczyny, sposoby terapii

Opublikowano: Kwiecień 13, 2022

Zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń, które wchodzą w spektrum autyzmu. Między zespołem Aspergera a autyzmem istnieje wiele podobieństw, jednak nie jest to dokładnie to samo zaburzenie. W przypadku Aspergera pierwsze symptomy u dzieci można zauważyć dopiero około trzeciego roku życia. W przypadku autyzmu objawy są bardziej charakterystyczne, dzięki czemu diagnozę można postawić już przed ukończeniem pierwszego roku życia.

Więcej

Czym zajmuje się neurologopeda?

Opublikowano: Styczeń 18, 2022

Neurologopedia jest dziedziną zajmującą się diagnozą oraz terapią różnego rodzaju zaburzeń komunikacji i mowy, mających podłoże neurologiczne. Na wizytę u neurologopedy nigdy nie jest za późno, zajmuje się on terapią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się osobami z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym oraz z jego dysfunkcją, małymi dziećmi z obciążeniami w okresie ciążowym oraz okołoporodowym.

Więcej