menu

ADHD

ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, jest określeniem diagnostycznym opisujących zróżnicowaną grupę dzieci przejawiających problemy związane z brakiem koncentracji uwagi lub skłonnością do rozpraszania uwagi, które często idą w parze z impulsywnością i nadaktywnością. ADHD pojawia się bardzo wcześnie.

terapia i leczenia zaburzeń ADHD

ADHD nie wynika z lenistwa, braku gotowości szkolnej ani z błędów wychowawczych rodziców. ADHD nie jest zaraźliwy, ani też nie jest zależny od woli dziecka. Nikt nie jest winny spowodowania ADHD. Jest to neurologiczna przypadłość, która wymaga szczególnego traktowania ze strony rodziców i nauczycieli.

Co jest przyczyną ADHD?

Zgodnie z obecnie obowiązującą teorią oraz prowadzonymi badaniami ADHD jest uwarunkowane neurologicznie. Uważa się, że obszar odpowiedzialny za skupienie uwagi, zachowanie i impulsywność jest mniej aktywny niż u dzieci wolnych od ADHD. Jest bardzo prawdopodobne, że istnieje wiele przyczyn ADHD, lecz żadna z nich nie jest znana i zbadana. Czynnik genetyczny z pewnością odgrywa istotną rolę, ale nie wiadomo, co i w jaki sposób jest dziedziczone.

Podtypy ADHD

Symptomy ADHD są w DSM-IV podzielone na dwie kategorie:

 1. Zaburzenia koncentracji uwagi,
 2. Nadpobudliwość psychoruchowa;

W zależności od występowania jednego lub obu powyższych symptomów definiuje się trzy podtypy ADHD:

 • ADHD- podtyp mieszany, gdy obecne są zarówno brak koncentracji uwagi, jak i nadpobudliwość psychoruchowa,
 • ADHD- podtyp z dominującym brakiem koncentracji uwagi,
 • ADHD- podtyp z dominującą nadpobudliwością psychoruchową.

objawy

Najczęstszymi problemami dziecka w szkole są:

 • nadmierna aktywność
 • nie potrafi zachować ciszy
 • gadatliwość
 • wyrywanie się do odpowiedzi bez podnoszenia reki
 • niecierpliwość
 • nie może rozpocząć pracy
 • ukończona praca jest niezadowalająca
 • klasowy błazen
 • domaga się uwagi rówieśników
 • nie akceptuje konsekwencji swoich działań
 • łatwo się zniechęca
 • nie przestrzega reguł
 • hałaśliwość
 • przeszkadza
 • domaga się natychmiastowej gratyfikacji
 • trudności z kontynuowaniem nieinteresujących czynności.

Najczęstsze problemy rówieśników:

 • stosowanie siły fizycznej
 • skłonność do dotykania
 • wtrącanie się
 • łatwo się zniechęca
 • skłonność do rozkazywania i kierowania
 • upór
 • nie dostrzega sygnałów społecznych
 • brak wrażliwości
 • nie potrafi wczuć się w sytuację drugiej strony
 • nie umie ignorować prowokacji
 • często domaga się zmiany aktywności
 • często odrzucane przez rówieśników.

Najczęstsze problemy w domu:

 • nie słucha
 • zadania domowe wykonuje pospiesznie lub ich nie kończy
 • wtrąca się do rozmów
 • nie odkłada przedmiotów na właściwe miejsce
 • wpada w złość gdy jego potrzeby nie zostaną szybko zaspokojone
 • zapomina o obowiązkach
 • marudzi rano
 • nie znosi oczekiwania
 • najpierw działa, potem myśli
 • lekkomyślność .

Oferowane formy pomocy terapii i leczenia zaburzeń ADHD:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Ortograffiti, Ortograffiti z Bratkiem
 • Metoda Tomatisa
 • EEG-Biofeedback, RSA Biofeedback
 • Integracja Sensoryczna
 • Metoda Johansena
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Kontakt z dietetykiem