menu

Autyzm

Autyzm dawniej traktowany był jako zespół chorobowy o podłożu psychicznym. Obecnie opisywany jest szerzej i klasyfikowany wraz z podobnymi zaburzeniami neurorozwojowymi jako spektrum autyzmu. Zalicza się do niego Autyzm, Zespół Aspergera i nieswoiste całościowe zaburzenia rozwojowe, czyli wszystkie te choroby, którym towarzyszą najlżejsze nawet objawy triady zaburzeń w obrębie interakcji społecznych, komunikowania się i zachowania charakteryzującego się sztywnością i powtarzalnością.

Diagnoza, terapia i leczenia autyzmu

Autyzm jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, w którym znaczącą rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Charakteryzuje się on typowymi problemami z:

 • interakcją społeczną
 • komunikacją
 • zachowaniem
 • integracją wrażeń zmysłowych

Autyzm trwa całe życie, ale jego objawy zmieniają się wraz z rozwojem człowieka. Pierwsze objawy pojawiają się u dzieci od trzeciego roku życia, ale mogą wystąpić już po urodzeniu. Częstość występowania szacuje się na 60-70 przypadków na 10 000 osób. Choroba występuje 4-krotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek, chociaż u dziewczynek charakteryzuje się cięższym przebiegiem.

Obecnie możliwe jest leczenie zaburzenia, jakim jest autyzm farmakologicznie i behawioralnie. Jest on jednak niewyleczalny. Wczesna diagnoza i działania terapeutyczne,niwelujące problemy wynikające z tego zaburzenia są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka.

Wyróżnia się dwie postacie autyzmu: wczesną, w której objawy pojawiają się w pierwszym roku życia i późną, gdy dziecko ukończy roczek.

Należy pamiętać, że nazwa "autyzm dziecięcy" nie odnosi się tylko do dzieci, ale do okresu życia, kiedy obserwujemy pierwsze objawy. Nie należy, więc lekceważyć diagnozy i zawartych w niej uwag, mając do czynienia z dorosłymi. Określenie to powstało dla rozróżnienia tego zaburzenia od wcześniej znanych i też określanych jako autyzm podobnych objawów z jakimi mamy do czynienia w schizofrenii.

Objawy

Zachowania mogące wskazywać na zaburzenia ze spektrum autyzmu:

Objawy autyzmu według Leo Kannera

 • autystyczna izolacja
 • przymus stałości otoczenia
 • niezdolność do interakcji społecznych
 • stereotypowe, powtarzające się czynności
 • zaburzenia mowy (echolalia, odwracanie zaimków) lub całkowity brak mowy
 • łatwość mechanicznego zapamiętywania

Autyzm dziecięcy

 • nie gaworzy, nie wskazuje, nie wykonuje świadomych gestów po pierwszym roku życia
 • nie mówi ani jednego słowa w wieku 16 miesięcy
 • nie składa słów w pary w wieku 2 lat
 • nie reaguje na imię
 • traci zdolności językowe lub społeczne

Inne objawy

 • słaby kontakt wzrokowy
 • nie potrafi się bawić zabawkami
 • nadmiernie porządkuje zabawki lub inne przedmioty
 • jest przywiązane do jednej zabawki lub przedmiotu
 • nie uśmiecha się
 • czasem wydaje się upośledzone słuchowo lub w Zespole Aspergera wyostrzony zmysł słuchu
 • urojenia
 • omamy

Jak może pomóc poradnia?

 • W poradni przeprowadzić można specjalistyczne badania diagnostyczne dziecka (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensoryczneji, lekarskie i fizjoterapeutyczne) w celu ustalenia przyczyn trudności dziecka w nauce.
 • Psycholog lub pedagog poradni udzielić może szczegółowych wskazówek metodycznych odnośnie pracy z dzieckiem/uczniem w domu, przedszkolu i w szkole.
 • W naszej placówce można skorzystać z wielu bardzo pomocnych metod terapeutycznych.

Filmy:

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
29 May

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej
>