menu

O nas

Metoda TOMATISA® jest Programem Edukacyjnym, który nie może być traktowany jak kuracja medyczna lub środek ustalania diagnozy. Zawartość niniejszej strony internetowej posiada wyłącznie cel informacyjny nie mając wartości porady medycznej , ani jej nie zastępując.

Licencja Tomatisa

Tomatis, logo Tomatis i Solisten są znakami zastrzeżonymi, których wyłącznym właścicielem jest Tomatis Développement S.A. Ich użycie lub modyfikacja jest ściśle zakazane (z wyjątkiem udzielonego wyraźnie upoważnienia). Spólka Tomatis Développement S.A. jest wyłącznie upoważniona do zawierania Umów Licencyjnych.

Umowa Licencyjna gwarantuje finalnym użytkownikom, że licencjonowany terapeuta przeszedł specjalistyczne szkolenie i posiada odpowiednie kwalifikacje do obsługi efektywnego i innowacyjnego sprzętu do terapii. Ponadto terapeuta ten jest autoryzowany do stosowania ww. sprzętu wyłącznie w zakresie działań zgodnych ze swoją specjalizacją oraz w sposób zgodny z procedurami przekazanymi w toku szkolenia.

SPRAWDŹ NAS

Centrum Tomatisa Świdnica - Danuta Stempowska,
status: TOMATIS Consultant;
zawód: pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży;
specjalizacja: dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze.

Kształcenie ustawiczne

Osoby posiadające licencję mają możliwość korzystania z wielu szkoleń, zarówno internetowych jak i wyjazdowych. W ten sposób są one na bieżąco informowane o najnowszych osiągnięciach Metody TOMATISA. Ponieważ sesje szkoleniowe są krótkie i intensywne, często wraca się do podstawowych zasad funkcjonowania Metody, aby ułatwić jej doskonałe opanowanie.

Indywidualna pomoc

Na co dzień klienci lub pacjenci zwracają się do nas z problemami, które nie stanowią większej trudności w zakresie analizy i diagnozy. Niekiedy jednak zdarzają się trudniejsze, specyficzne przypadki. Nasi doświadczeni terapeuci mogą odpowiedzieć na te pytania w ramach profesjonalnego forum dyskusyjnego lub konsultacji online.

Serwis techniczny na miarę potrzeb

Metoda TOMATISA wymaga profesjonalnego sprzętu. Urządzenia nasze skonstruowane są w sposób pozwalający na ich bezpieczną i prostą obsługę. Pomimo to zapewniamy stały serwis techniczny, mający na celu rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych jakie mogą się pojawić.

Programy badawcze

Terapeuci mają dostęp do naszych programów badawczych i mogą w nich aktywnie uczestniczyć. Jesteśmy nie tylko zwykłymi użytkownikami, ale też ważnym czynnikiem postępu i rozwoju Metody TOMATISA.