menu

Monika Słupek

Monika Słupek

Stanowisko: Asystent Dyrektora

Dyplom: pedagogika specjalna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką (w trakcie)
Szkolenia: Metoda Tomatisa, EEG- Biofeedback, Metoda Warnkego, terapia behawioralna dzieci z autyzmem, diagnoza dysleksji, diagnoza FAS, język migowy.
Prowadzi terapię: Metoda Tomatisa, EEG - Biofeedback