menu

Alicja Jacek

Alicja Jacek

Dyplom: Pedagogika Resocjalizacyjna - licencjat, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu.
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią – studia magisterskie, Uniwersytet Wrocławski.