menu

Grażyna Wojtala

Stanowisko: psycholog

Dyplom: mgr psychologii - Uniwersytet Opolski 2006

Kwalifikacje:

 • pedagogiczne - 2007
 • oligofrenopedagog - 2008
 • Studium Terapii Rodzin - 2010 - DCP, Wrocław
 • Studia podyplomowe: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka -DSW- 2012
 • Diagnoza problemów szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia);
 • Badanie gotowości szkolnej.

Szkolenia z zakresu:

 • terapii poznawczo-behawioralnej,
 • diagnozy i terapii autyzmu,
 • terapii behawioralnej w autyzmie,
 • alternatywnych form komunikacji,
 • Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Terapii Taktylnej itp.