menu

Test na ADHD

ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, jest określeniem diagnostycznym opisujących zróżnicowaną grupę dzieci przejawiających problemy związane z brakiem koncentracji uwagi lub skłonnością do rozpraszania uwagi, które często idą w parze z impulsywnością i nadaktywnością. ADHD pojawia się bardzo wcześnie.

terapia i leczenia zaburzeń ADHD

Wykonanie testu na ADHD może okazać się przydatne w przypadku dzieci z oznakami nadpobudliwości psychoruchowej, połączonej z problemami z koncentracją, które są objawami zaburzeń określanych mianem ADHD. Pozytywny wynik testu będzie informacją o tym, że należy skorzystać z pomocy specjalisty, który zaproponuje odpowiednią metodę leczenia.

Jak rozpoznać objawy zespołu ADHD?

Do objawów zespołu ADHD można zaliczyć problemy z koncentracją, połączone z impulsywnym i nadaktywnym zachowaniem. To problem, który często diagnozujemy u najmłodszych pacjentów naszej poradni. Zazwyczaj zgłaszają się do nas opiekunowie i rodzice z pociechami, które mają zaburzenia integracji sensorycznej, rozproszoną uwagę i są nadpobudliwe psychoruchowo. Okazuje się, że problemem nie jest niesubordynacja, błędy wychowawcze czy brak gotowości szkolnej, lecz właśnie ADHD. To przypadłość o podłożu neurologicznym. Po jej zdiagnozowaniu młody pacjent powinien zostać otoczony szczególnym wsparciem od otoczenia.

Diagnostyka i terapia przy zespole ADHD

Diagnostyka zespołu ADHD obejmuje wykonanie specjalistycznego testu. Jego pierwszą częścią jest przeprowadzenie wnikliwego wywiadu z rodzicami dziecka oraz zebranie szczegółowych informacji od nauczycieli oraz pedagoga szkolnego. Następnie badaniu zostaje poddane dziecko. Specjalista zbada jego zdolności kojarzenia, koncentracji i zapamiętywania. Ponadto sprawdzi również sprawność koordynacji ruchowej. Tak przeprowadzony test na ADHD pozwoli określić brak lub obecność zaburzeń u dziecka.

W przypadku potwierdzenia obecności zespołu ADHD u dziecka, Tomatis może zaoferować pomoc, która obejmuje:

  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, Ortograffiti, Ortograffiti z Bratkiem,
  • metodę Tomatisa,
  • EEG-Biofeedback, RSA Biofeedback,
  • integrację sensoryczna,
  • metodę Johansena,
  • terapię czaszkowo-krzyżowa,
  • kontakt z dietetykiem.