menu

Integracja Sensoryczna

Integracją sensoryczną nazywamy proces odbierania i organizowania przepływu wrażeń, które człowiek odbiera z otoczenia. Napływające do mózgu sygnały są segregowane, rozpoznawane, łączone i interpretowane, a do tego zestawianie z dotychczasowymi doświadczeniami. Kiedy cały mechanizm działa płynnie, dziecko rozwija się prawidłowo. Problemy na tej płaszczyźnie mogą oznaczać zaburzenia SI.

integracja sensoryczna

Dla kogo?

Integracja sensoryczna w naszej poradni w Świdnicy to zakres działań i terapia adresowana do dzieci, które mają trudności w nauce, cierpią z powodu dysgrafii czy dysleksji lub nie umieją koncentrować uwagi. Do naszych specjalistów zgłaszają się także rodzice dzieci z ADHD, dziecięcym porażeniem mózgowym czy autyzmem. Zaburzenia SI mogą odnosić się też do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, opóźnionych psychoruchowo czy cierpiących na choroby genetyczne (np. zespół Downa).

Objawy zaburzeń

Do konsultacji ze specjalistą od integracji sensorycznej zachęcamy osoby, które zauważyły u swoich dzieci:

 • niechęć do aktywności fizycznej lub, przeciwnie, wzmożoną aktywność,
 • nadmierną lub zbyt małą wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe wzrokowe, problemy z motoryką małą i dużą, problemy w komunikacji, pisaniu i czytaniu,
 • niezgrabne ruchy, częste potykanie się, upadki, słabą koordynację ruchowa,
 • zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • unikanie kontaktów z innymi ludźmi,
 • impulsywność, wybuchowość,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • słabą organizację czasu, nieumiejętność planowania.

Przyczyny zaburzeń SI

Przyczyny zaburzeń SI mogą pojawić się już na etapie ciąży, jeśli matka cierpiała na nadciśnienie tętnicze, toksoplazmozę, niekontrolowaną cukrzycę lub inne infekcje. Powodem późniejszych problemów z integracją sensoryczną u dziecka może być też przebyty przez matkę w ciąży uraz mechaniczny, częsty stres, przyjmowanie używek, przodujące łożysko. Również etap porodu — przedwczesny lub opóźniony, długi, wywoływany, przez cesarskie cięcie może być momentem, w którym powstaną nieprawidłowości. Innym powodem jest ułożenie pośladkowe płodu i owinięcie pępowiny wokół szyi.

Inne przyczyny zaburzeń SI w okresie noworodkowym i niemowlęcym to:

 • krwawienia do mózgu
 • mikrowylewy
 • deformacje czaszki
 • resuscytacja
 • problemy z karmieniem
 • mała waga przy urodzeniu
 • przedłużona żółtaczka
 • szczepionka- negatywna reakcja
 • późne rozpoczęcie chodzenia
 • późne rozpoczęcie mówienia
 • zbyt mało dostarczonych bodźców

Terapia SI

Odpowiednio dobrane i poprowadzone ćwiczenia SI mogą znacznie poprawić stan zdrowia dziecka i ułatwić mu funkcjonowanie w społeczeństwie i uczenie się. Pomagają rozwinąć małą i dużą motorykę, poprawić koncentrację, zdolności wzrokowe oraz słuchowe. Wpływają pozytywnie na samoocenę oraz funkcjonowanie emocjonalne.

Ocenę stanu zdrowia dziecka, jak również terapię prowadzi nasz wykwalifikowany specjalista zajmujący się zaburzeniami integracji sensorycznej. Diagnozę stawia na podstawie wywiadu, Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego, Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej. Wspiera się też obserwacją dziecka, jego postawy, równowagi, reakcji na stymulację lub podczas zabawy. Celem badania trwającego od 1,5 do 3 godzin jest poprawa percepcji wzrokowej, koordynacji, planowania, przetwarzania wrażeń.