menu

O nas

Centrum Tomatisa Świdnica

Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W czerwcu 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 10-lecia poradni oraz 49 Oddziału PTD w Świdnicy.

W 2012 r. otrzymałam zgodę Starostwa Powiatowego w Świdnicy na wprowadzenie w naszej poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka: opracowywanie diagnozy(zwoływanie zespołów do wystawiania opinii) oraz prowadzenie odpowiednich działań terapeutycznych.

12 czerwca 2002r. powołano w Świdnicy Niepubliczną Poradnię Specjalistyczną Psychologiczno-Pedagogiczną (wtedy w nazwie miała „dla Dzieci i Młodzieży ze Specyficznymi Trudnościami w uczeniu się „-tak wówczas określano DYSLEKSJĘ). W czerwcu 2002 roku na mocy uchwały Zarządu Głównego PTD w Gdańsku powołano 49 Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Świdnicy. W kwietniu 2002 r. MEN wprowadziło zmiany w Ustawie o systemie oświaty ,które nadały ważność opiniom wystawianym przez niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne w zakresie diagnozy dysleksji. W marcu 2003 r. po szkoleniu w EEG Instytucie w Warszawie jako pierwsza poradnia oświatowa (a nie z NFZ) wprowadziliśmy badania EEG jako jeden z elementów diagnozy dysleksji oraz wdrożyliśmy jako pionierzy w placówce oświatowej komputerowe treningi mózgu–tzw. EEG- Biofeedback.

Konferencja z 2004 r.” ADHD-terror zmysłów” zorganizowana przez 1. Oddział PTD oraz PSTiS w Helenowie, zainteresowała mnie zaburzeniami i terapią Integracji Sensorycznej. Tam też wzięłam udział w szkoleniu na terapeutę Integracji Sensorycznej. W roku 2010 wyposażyłam salę i wdrożyłam w Niepublicznej Poradni Specjalistycznej w Świdnicy terapię SI. W 2004 r. poznałam też temat Treningu Słuchowego Metodą Tomatisa (byłam z synem na turnusie wakacyjnym w Poroninie). Pisząc w 2005 r. pracę na studiach podyplomowych z Terapii Pedagogicznej oraz na Pedagogice te 3 metody oraz Kinezjologię Edukacyjną i Terapię Pedagogiczną z zeszytami Ortograffiti opisałam jako główne i dające duże szanse na postęp w terapii dysleksji i ADD/ADHD. W 2008r. wprowadziłam w poradni treningi słuchowe metodą prof.A.Tomatisa, Fast ForWord, w 2012.r. Metodę Johansena, a Metoda Warnkego jest w trakcie przygotowań.

Na skróty - Dlaczego my?

  • Doświadczenie Wyróżnia nas długoletnie doświadczenie. Poradnia została utworzona 11 lat temu i wciąż prężnie się rozwija. Jesteśmy pionierami w stosowaniu różnych metod.
  • Kwalifikacje Wszystkie działania jakie wykonujemy są potwierdzone certyfikatami. Nasi specjaliści mają wiele kwalifikacji, co można sprawdzić w dziale „nasza kadra”.
  • Profesjonalizm Używamy tylko sprawdzonych i skutecznych metod terapii. Korzystamy z bezpiecznych i nieinwazyjnych urządzeń.
  • Kompleksowość Do każdego klienta podchodzimy kompleksowo. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Proponujemy dalsze działania.

Nasza kadra