menu

Zakres dzałania

ADHD

Czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

Czytaj

Autyzm

Jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, w którym znaczącą rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu.

Czytaj

Zespół Aspergera

Zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Jest to łagodniejsza forma od autyzmu.

Czytaj

Dysleksja

Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się Obecnie za przyczynę dysleksji przyjmuje się ...

Czytaj

CAPD

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z ...

Czytaj

FAS

FAS to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń będących skutkiem działania alkoholu na płód ...

Czytaj