menu

Dysleksja

Dysleksja to ogólnie ujęte problemy w uczeniu się. Stan ten występuje u dzieci zazwyczaj dzieci, objawia się nagle i trudno jednoznacznie ustalić jego przyczynę. Zauważono, że zaburzenia dotyczą najczęściej tych uczniów, u których poziom inteligencji jest w granicach normy. Co zatem stoi za problemem dysleksji i jak sobie z nią radzić? Nasi Psychologowie dziecięcy i pozostali specjaliści pomagają rodzicom opiekunom, nauczycielom i małym pacjentom w Świdnicy.

Diagnoza, terapia i leczenie dysleksji

Przyczyna dysleksji

Wśród najpopularniejszych teorii na temat przyczyn dysleksji są niewielkie uszkodzenia układu nerwowego. Zaburzenia dotykają ośrodków odpowiadających za doznania wzrokowe i słuchowe. Są one niewystarczająco rozwinięte, przez co dziecko ma trudności z nauką i prawidłowym odbieraniem bodźców ze świata. Inną przyczyną może być genetyka, jak również szkodliwe czynniki środowiskowe, np. stres.

Diagnostyka i terapia przy dysleksji

W przychodni Tomatis w Świdnicy zajmujemy się rozpoznawaniem rodzajów dysleksji i ich leczeniem. Na początku precyzujemy, jakiego obszaru dotyczy zaburzenie. Mogą to być:

  • trudności w czytaniu i pisaniu, kłopoty z zapamiętaniem i wdrożeniem zasad poprawnej pisowni, nagminne błędy ortograficzne — dysleksja,
  • problemy z estetycznym i czytelnym pismem — dysgrafia,
  • braku umiejętności czytania ze zrozumieniem — hiperdysleksja.

Po przeprowadzeniu diagnostyki nasi specjaliści mogą zająć się dobraniem odpowiedniej terapii, dzięki której dziecko z pomocą rodziców będzie mogło poradzić sobie z zaburzeniami. Metody, które stosujemy przy dysleksji to między innymi:

  1. Metoda Tomatisa
  2. EEG-Biofeedback
  3. Integracja Sensoryczna
  4. Metoda Johansena
  5. Terapia czaszkowo-krzyżowa