menu

Autyzm

Autyzm był dawniej traktowany jako zespół chorobowy o podłożu psychicznym. Obecnie opisywany jest szerzej i klasyfikowany wraz z podobnymi zaburzeniami neurorozwojowymi jako spektrum autyzmu. Zalicza się do niego autyzm, zespół Aspergera i nieswoiste całościowe zaburzenia rozwojowe. To wszystkie te choroby, którym towarzyszą najlżejsze nawet objawy triady zaburzeń w obrębie interakcji społecznych, komunikowania się i zachowania charakteryzującego się sztywnością i powtarzalnością.

Diagnoza, terapia i leczenia autyzmu

Autyzm dotyczy zaburzeń na każdej płaszczyźnie życia. Problemy obejmują interakcje społeczne, odczuwanie wrażeń zmysłowych, komunikowanie się i ogólne zachowania. Autyzm trwa całe życie, ale jego objawy zmieniają się wraz z rozwojem człowieka. Pierwsze objawy pojawiają się u dzieci od trzeciego roku życia, ale mogą wystąpić już po urodzeniu. Częstość występowania szacuje się na 60-70 przypadków na 10 000 osób. Choroba występuje 4-krotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek, chociaż u dziewczynek charakteryzuje się cięższym przebiegiem.

Leczenie zaburzeń autystycznych

Obecnie możliwe jest leczenie zaburzenia, jakim jest autyzm farmakologicznie i behawioralnie. Jest on jednak niewyleczalny. Wczesna diagnoza i działania terapeutyczne,niwelujące problemy wynikające z tego zaburzenia są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka.

Autyzm wykryty na wczesnym etapie rozwoju, czyli w pierwszym roku życia dziecka, nazywany jest wczesnym. Drugą jego odmianą jest autyzm późny, który daje objawy u dzieci po 12 miesiącach od narodzin.

Należy pamiętać, że nazwa „autyzm dziecięcy” nie odnosi się tylko do dzieci, ale do okresu życia, kiedy obserwujemy pierwsze objawy. Nie należy więc lekceważyć diagnozy i zawartych w niej uwag, mając do czynienia z dorosłymi. Określenie to powstało dla rozróżnienia tego zaburzenia od wcześniej znanych i też określanych jako autyzm podobnych objawów z jakimi mamy do czynienia w schizofrenii.

Objawy autyzmu

Obserwacja rozwoju i zachowania dziecka może wzbudzić czujność rodziców. Do naszej poradni najczęściej trafiają dzieci, które wykazują niezdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji, mają silną potrzebę życia w rutynie i źle znoszą nawet drobne zmiany w stereotypowych, powtarzalnych czynnościach.

Autyzm daje też inne objawy:

 • nadwrażliwość na dźwięki i potrzebę akustycznej izolacji,
 • zaburzenia mowy, np. takie jak echolalia lub brak umiejętności komunikowania się,
 • łatwość zapamiętywania w sposób mechaniczny.

Rozpoznanie autyzmu u niemowlaka lub małego dziecka może być trudne. Autyzm dziecięcy najczęściej objawia się zaburzeniami w komunikacji. Dziecko nie gaworzy i nie wykonuje świadomych gestów przed ukończeniem roczku i nie reaguje na swoje imię. Innymi symptomami, które mogą świadczyć o zaburzeniach, są:

 • nieznajomość żadnych słów w wieku 16 miesięcy,
 • brak umiejętności budowania pierwszych, prostych, dwuwyrazowych zdań w wieku 2 lat,
 • utrata umiejętności społecznych.

Nie tylko zaburzenia mowy mogą wskazywać na spektrum autyzmu. Wśród innych niepokojących zachowań jest brak chęci nawiązywania kontaktu wzrokowego z rozmówcą, nieumiejętne posługiwanie się zabawkami lub ich obsesyjne porządkowanie.

Oprócz tego dziecko autystyczne:

 • jest przywiązane do konkretnego przedmiotu, ma jedną ulubioną zabawkę,
 • nie uśmiecha się, niedosłyszy lub przeciwnie, jest bardzo wyczulone na każdy dźwięk,
 • cierpi z powodu omamów lub urojeń.

Pomoc dzieciom z autyzmem

Nasza poradnia w Świdnicy zatrudnia specjalistów, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Służymy kompleksową i wielotorową pomocą na różnych płaszczyznach.

 • Przeprowadzamy badania diagnostyczne — pedagogiczne, lekarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne SI, które są etapem diagnostyki i służą do postawienia diagnozy.
 • Udzielamy wskazówek i rad na temat pracy z dzieckiem w domu i w szkole, aby ułatwić mu funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • Korzystamy z rozmaitych metod terapeutycznych o wysokiej skuteczności.

Filmy:

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
22 Jun

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej
>