menu

Logopeda

Logopeda odpowie Państwu na pytania typu: jak pomóc dziecku z zaburzeniami mowy? Jakie są objawy opóźnienia mowy u dzieci? W jakim wieku dzieci powinny mówić? Jakie są skutki opóźnionej mowy? Jakie ćwiczenia pomogą dziecku w rozwijaniu mowy? Co robić, jeśli moje dziecko nie mówi? Jak zachęcić dziecko do mówienia? Jakie są etapy rozwoju mowy?

Badania i terapia logopedyczna

Kiedy potrzebna jest konsultacja logopedyczna?

Konsultacja logopedyczna może okazać się potrzebna, jeżeli Twoje dziecko w wieku:

<1 r.ż.

 • nie gaworzy, tzn. nie wydaje prostych sylab na przykład ma ama, ta ta;
 • oddycha głównie przez usta;
 • nadmiernie ślini się;
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, bądź krztusi się.

<1-2 r.ż.

 • porozumiewa się za pomocą gestów i mimiki;
 • nie reaguje na zadawane pytania np. „Gdzie jest mama?”;
 • nie wykonuje prostych poleceń np. „Pokaż oko”, „daj auto”;
 • nie potrafi dmuchać.

ok. 3-4 r.ż.

 • mówi niewyraźnie, niezrozumiale;
 • porozumiewa się za pomocą pojedynczych słów;
 • mówi przez nos;
 • nie słyszy dźwięków;
 • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”;
 • trzyma język między zębami w trakcie np. oglądania bajek albo w czasie rozmowy.

ok. 5-6 r.ż

 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi;
 • nie buduje wypowiedzi składającej się z kilku zdań;
 • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”, czyli sepleni;
 • nie wymawia głoski „r” lub zastępuje ją głoską „l” lub „j”;
 • powtarza głoski lub całe słowa, jakby się zacinało.
 • nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej;

Oferta logopedyczna i neurologopedyczna

Nasza oferta logopedyczna i neurologopedyczna obejmuje diagnostykę oraz terapię. Pierwszy etap polega na przeprowadzeniu wywiadu i specjalistycznych badań, które pozwolą określić problem i jego przyczynę. Następnie specjalista wybiera odpowiednią metodę, która pomoże dziecku pozbyć się wady wymowy.

Oferujemy diagnozę logopedyczną dla dzieci, u których występuje:

 • opóźniony rozwój mowy
 • niedosłuch
 • zespół genetyczny
 • porażenie mózgowe
 • zagrożenie autyzmem, autyzm, zespół Aspergera
 • upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna)
 • wada wymowy
 • zaburzenia podstawowych funkcji pokarmowych (nauka prawidłowego zryzienia, żucia, połykania)
 • lub gdy są przedwcześnie urodzone

Nasi specjaliści korzystają z metod, które pomagają w przypadku problemów związanych z prawidłową wymową. Możemy zaproponować między innymi:

 • metodę symultaniczno- sekwencyjna J. Cieszyńskiej (nauka czytania)
 • integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg dr Swietłany Masgutowej
 • integrację Sensoryczna
 • terapię mowy osób po tracheotomii i z rozszczepem podniebienia
 • terapię połykania i żucia
 • manualne torowanie głosek
 • kinezjologię edukacyjna wg Dennisona
 • rehabilitację mowy
 • korekcję wad wymowy
 • stymulację wad wymowy
 • ergoterapię

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
28 May

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej