menu

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to jedna z usług naszej poradni w Świdnicy. W Tomatis udzielamy wielospecjalistycznej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami czy opóźnieniami rozwoju. Nasi najlepsi psychologowie dziecięcy, neurologopedzi, oligofrenopedagodzy, terapeuci Integracji Sensorycznej i fizjoterapeuci wspomagają dziecko, organizując zajęcia usprawniające ruch, słuch czy funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wczesny rozwuj dziecka

Specjaliści z Tomatis są gotowi do udzielenia pomocy z zakresu wczesnego wspierania rozwoju wszystkim dzieciom. Program jest opracowywany indywidualnie w zależności od potrzeb i realizowany z pomocą rodziców. Każdorazowo oceniamy postępy dziecka, dopasowując terapię do umiejętności i ograniczeń młodego pacjenta. Rodzicom dodatkowo przekazujemy informacje i porady, jak należy postępować z dzieckiem i wspierać je w codziennych czynnościach.

Cele WWR

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest zwiększenie i wyrównanie szans dzieci z problemami w rozwoju. Pomagamy im lepiej funkcjonować w grupie, poprawiając kompetencje społeczne oraz emocjonalne. Ważne jest również zaangażowanie rodziców i pokazanie im kierunku działań wychowawczo-edukacyjnych.

Zakres pomocy WWR

Nasi specjaliści wspierają dzieci w zakresie rozwoju motorycznego, mowy i języka. Ułatwiają im nawigację w terenie oraz zapewniają stymulację polisensoryczną. Wspierają dzieci i rodziców w codziennych wyzwaniach. Największą trudnością, którą mogą Państwo rozwiązać przy naszym wsparciu, jest prawidłowe odczytywanie zachowań dzieci i reagowanie na nie.

Kiedy potrzebne jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wśród sygnałów świadczących o tym, że potrzebne będzie dziecku wczesne wspomaganie rozwoju, są:

  • opóźnienie mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego oraz słuchu,
  • zaburzenia emocjonalne,
  • niepełnosprawność sprzężona lub intelektualna,
  • autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD,

Objęcie dziecka programem WWR

Abyśmy mogli objąć dziecko programem wczesnego wspomagania rozwoju, niezbędne jest przedstawienie opinii z niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tomatis także wystawia opinie na potrzeby placówek dydaktycznych o potrzebie objęcia dziecka programem WWR lub kształcenia specjalnego. Wśród niezbędnych dokumentów znajdują się:

  • zaświadczenie lekarskie,
  • wniosek rodziców,
  • opinia z przedszkola.

Nasi specjaliści przeprowadzą wywiad, przeanalizują dokumentację, wykonają badania diagnostyczne i zaplanują pracę terapeutyczną.

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
18 Jul

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej