menu

Fizjoterapia niemowląt i małych dzieci

Zajęcia stymulująco-terapeutyczne dla dzieci

Diagnostyka, ocena rozwoju, stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka.

Fizjoterapia dzieci i młodzieży metodami neurorozwojowymi w zakresie:

  • wyrównywania zaburzeń psychoruchowych,
  • korekcji wad postawy ciała, kończyn dolnych i stóp,
  • usprawniania bocznych skrzywień kręgosłupa,
  • rehabilitacji neurologicznej oraz ortopedycznej.

Zajęcia psychomotoryki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Diagnostyka oraz terapia niemowląt I małych dzieci z problemami neurologicznymi metodą NDT-BOBATH

W metodzie tej, opartej o prawidłowy neurorozwój dziecka, w usprawnianiu stosuje się następstwo rozwojowe i specyficzne formy ułatwiania ruchów, które normalizują napięcie mięśniowe, hamują nieprawidłowe reakcje odruchowe a torują pożądane. Ruchy prowadzone podczas stymulacji (techniki wspomagania za głowę, obręcz kończyny górnej i obręcz kończyny dolnej) zbliżone są do naturalnych ruchów wykonywanych spontanicznie przez zdrowo rozwijające się dziecko, będące w danym wieku rozwojowym. Podkreśla się tu znaczenie indywidualnego prowadzenia ćwiczeń dla danego przypadku, dostosowania ich do rodzaju porażenia i przebiegu usprawniania. Zasób ćwiczeń jest bardzo bogaty a obserwacja pacjenta wnikliwa (w celu uniknięcia schematycznych oddziaływań w usprawnianiu). Szczególną uwagę przywiązuje się do uczestnictwa rodziców w usprawnianiu i stosowania przez nich odpowiednich stymulacji w czasie zabiegów pielęgnacyjnych (tj. sposobów noszenia, kąpania, ubierania, karmienia itp.) i zabawy z dzieckiem.

Zajęcia psychoruchowe dla niemowląt I małych dzieci I ich rodziców - "mama, Tata I Ja"

Zajęcia prowadzące do normalizacji napięcia mięśniowego, rozwoju funkcji równoważnych w różnych pozycjach, fizjologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka, budowania więzi z rodzicami, wczesnej stymulacji zmysłowo-ruchowej, wdrażające rodziców do wspólnej zabawy, uczestnictwa w usprawnianiu i stosowania odpowiednich stymulacji sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka we wszystkich sferach.

Usprawnianie skolioz, wad postawy ciała, kończyn dolnych I stóp, stanów pourazowych (ortopedycznych I neurologicznych) oraz wad wrodzonych I nabytych narządu ruchu

Usprawnianie prowadzone w oparciu o nowoczesne metody neurorozwojowe (elementy metody Brunkow, Vojty, PNF, NDT-Bobath, Scharl, terapii manualnej), wykorzystujące funkcjonalność i bezbolesność, wprowadzające treningi samoobsługi, chroniące pacjenta przed samoistną, patologiczną kompensacją. Cechą charakterystyczną jest tu pełna diagnostyka funkcjonalna pozwalająca na bezpieczne prowadzenie skutecznej terapii. Usprawnianie skolioz według metod korekcji symetrycznej i asymetrycznej w zależności od potrzeb i stanu ortopedycznego oraz funkcjonalnego pacjenta.

Gimnastyka korekcyjna, zajęcia psychoruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym I szkolnym

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji postawy ciała i stóp, ćwiczenia o charakterze korekcyjnym, ćwiczenia psychomotoryczne z elementami kształtowania schematu ciała, orientacji przestrzennej, koordynacji, naprzemienności ruchowej, skoczności, zwinności i równowagi, ćwiczenia rozwijające cechy motoryczne i ogólną sprawność dziecka, ćwiczenia o charakterze wyrównawczym z wykorzystaniem elementów metod C.Orffa, R.Labana, P.Dennisona, terapii metodą integracji sensorycznej (SI) i metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Taping (plastrowanie)

Taping to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie. Oddziaływuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Działanie tapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu. Taping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej.

Masaż Shantala I masaż leczniczy w pełnym zakresie

Masaż stymulacyjny dla niemowląt i małych dzieci, normalizujący bodźce dotykowe, rozwijający prawidłową wrażliwość oraz czucie ciała u dzieci. Stosowany również dla poprawy ukrwienia i elastyczności mięśni, działa rozluźniająco na nadmiernie napięte mięśnie.

Szkolenia I warsztaty terapeutyczne

Szkolenia, warsztaty terapeutyczne w zakresie oceny rozwoju psychoruchowego oraz terapii niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przeznaczone dla:

  • nauczycieli wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów zajęciowych, innych specjalistów pracujących z niemowlętami i małymi dziećmi (do 2 roku życia), z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w placówkach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, integracyjnych i ośrodkach terapeutycznych;
  • dla rodziców, jako warsztaty instruktażowe.

Szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
18 Jul

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej