menu

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

(CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, Problem dotyka dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w budowie centralnego układu nerwowego, podczas, gdy budowa i praca uszu są właściwe. Objawów Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jest wiele, a w naszej przychodni w Świdnicy zajmujemy się ich rozpoznaniem i leczeniem.

capd

APD/CAPD

Jak rozpoznać APD/CAPD? Rodzice, którzy zgłaszają się do nas ze swoimi pociechami bardzo często wskazują na problemy dziecka z ustalaniem lokalizacji dźwięków, ich różnicowaniem i rozpoznawaniem. Bardzo często APD/CAPD obejmują też nieumiejętność rozumienia mowy zniekształconej czy zaburzenia integracji czasowej dźwięków. Pojawiają się problemy z rozumieniem mowy zniekształconej, lateralizacją czy niemożnością zrozumienia mowy, które towarzyszy głośny dźwięk.

APD/CAPD najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy oraz jej zaburzeniami. U dzieci może to mieć fatalne konsekwencje w postaci trudności szkolnych w nauce pisania i czytania.

Sygnałem alarmowym dla rodzica może być sytuacja, w której dziecko słyszy i rozpoznaje dźwięki w cichym otoczeniu, ale ma problemy z tą czynnością, gdy dźwięki są głośne, wyraźne, lecz niewielkie. Takimi miejscami są najczęściej placówki dydaktyczne, sale i place zabaw, miejsca publiczne. Dzieci nadwrażliwe, które cierpią na APD/CAPD, mogą nie rozumieć rozmowy, która toczy się z ich udziałem, nie reagować na polecenia, nie odpowiadać na pytania. Znacznie lepiej przetwarzają proste komunikaty niż zawiłe sentencje.

Objawy zaburzeń

Zaburzenie APD/CAPD występuje na poziomie przetwarzania bodźców słuchowych. Dziecko cierpiące na to schorzenie nie umie odbierać i poprawnie interpretować dźwięków.

Wśród najpopularniejszych objawów APD/CAPD są:

  • opóźniony rozwój mowy, trudności z koncentracją uwagi i jej skupieniem przez dłuższy czas,
  • szybka i głośna lub wolna i cicha mowa,
  • dolegliwości fizyczne — bóle głowy będące efektem hałasu, zmęczenie,
  • trudności z koncentracją uwagi na sensie wypowiadanych zdań, problemy z zapamiętywaniem i przetwarzaniem informacji, uczeniem się na pamięć,
  • brzydkie pismo, błędy gramatyczne i ortograficzne,
  • rozpraszanie się dźwiękami z otoczenia,
  • trudności w czytaniu,
  • brak umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi.

Oferta poradni

W naszej poradni w Świdnicy zajmujemy się rozpoznawaniem rodzaju Centralnego Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego i jego leczeniem. Na konsultację ze specjalistą mogą zapisać się osoby, które podejrzewają, że dziecko rozprasza się, jest nadwrażliwe na dźwięki, czuje się źle w hałasie w wyniku zaburzenia APD/CAPD. Trudności z wykonywaniem poleceń, nauką języków lub skupianiem myśli podczas rozmowy to sygnały, których nie należy bagatelizować. Wczesna diagnoza pozwoli na szybką reakcję i zatrzyma proces opóźnienia mowy czy nauki. Do jej prawidłowego postawienia wykorzystuje się testy. Pozwalają one jednoznacznie rozpoznać Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, nie myląc ich z dysleksją czy nadpobudliwością psychoruchową ADHD. Wstępną diagnozę może postawić specjalista z poradni Tomatis w Świdnicy, jednak właściwe rozpoznanie APD/CAPD należy do audiologa bądź otolaryngologa.

Przyjazne środowisko

Dzieci z zaburzeniem APD/CAPD należy otoczyć szczególną troską, tworząc wokół nich ciche, spokojne, pozbawione hałasów środowisko. Próby nawiązywania kontaktu wzrokowego, wypowiadaniem zwięzłych komunikatów czy wolne i wyraźne mówienie mogą ułatwić komunikację z dzieckiem. Dobrym pomysłem jest też powtarzanie na głos poleceń, a nawet ich zapisywanie na przyszłość. Wprowadzenie do codziennego życia rutyny jest równie dobrym, rekomendowanym przez specjalistów pomysłem.

Dzieci, które cierpią z powodu Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego powinny uczyć się w cichym miejscu, odpowiednio długo spać i uczyć się pozytywnego podchodzenia do własnych ograniczeń, aby nauczyć się z nimi funkcjonować.

U nas mogą Państwo zapisać dziecko na trening słuchowy Metodą Tomatisa®, który pomoże w redukcji problemów wynikających z CAPD.

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
18 Jul

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej