menu

Pedagog

Diagnoza i pomoc pedagogiczna

Diagnoza i pomoc pedagogiczna

 • Diagnoza i ocena postępów w rozwoju umiejętności dzieci;
 • Diagnoza problemów pedagogicznych;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Diagnoza i pomoc pedagogiczna w trudnościach edukacyjnych i wychowawczych;
 • Diagnoza problemów szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia);
 • Badanie gotowości szkolnej.

Terapia:

 • Terapia indywidualna:
  • zaburzenia zachowania (w tym ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa lub zespół hiperkinetyczny).
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów, problemy z rówieśnikami, częste konflikty
  • trudności w nauce (problemy z koncentracją, pamięcią)
  • opóźniony rozwój mowy (problemy z mową u dziecka)
  • zachowania agresywne, buntownicze, impulsywność, nieśmiałość
  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja)
  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
 • Terapia grupowa;
 • Edukacja rodziców, wsparcie w problemach wychowawczo- edukacyjnych;
 • Terapia behawioralna, psychoterapia poznawcza;
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagana dziecka (dla rodziców również);
 • Stymulacja społeczno- emocjonalna.

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
28 May

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej