menu

FAS

FAS to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń będących skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

Diagnoza, terapia i leczenie zaburzeń FAS.

Jeśli Twoje dziecko:

 • a) jest dzieckiem adoptowanym,
 • b) wychowuje się w rodzinie zastępczej,
 • c) mogło być narażone na alkohol podczas ciąży.

Przyjrzyj się czy nie występują u niego następujące objawy:

 • małogłowie,
 • niska masa urodzeniowa,
 • opóźnienie rozwoju,
 • wady wrodzone,
 • charakterystyczne rysy twarzy,
 • epilepsja,
 • kłopoty z koordynacją ruchów,
 • brak ciekawości i wyobraźni,
 • trudności z nauką,
 • słabo rozwinięta mow,
 • trudności w rozwiązywaniu problemów,
 • zaburzenia zachowania (nadpobudliwość, kłopoty w kontaktach społecznych, impulsywność, upór, zaburzenia lękowe).

Z pełnoobjawowym FAS mamy do czynienia wtedy, gdy zostaną spełnione następujące kryteria:

 1. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
 2. Prenatalne i postnatalne opóźnienia wzrostu;
 3. Opóźniony rozwój psychosomatyczny;
 4. Charakterystyczne rysy twarzy;

Jeżeli dziecko nie zdradza wyżej wymienionych objawów, nie stwierdza się u niego FAS nawet wtedy, gdy jego matka spożywała alkohol w czasie ciąży.

1.Ośrodkowy Układ Nerwowy

Większość niemowląt z FAS jest pobudzonych. Możliwa jest u nich hypertonia lub hipotonia lub jedno i drugie. Najbardziej groźne cechy charakterystyczne FAS to objawy uszkodzenia układu nerwowego będące rezultatem narażenia na działanie alkoholu w życiu płodowym. Objawy te mogą wystąpić jako zespół FAS/E lub FASD:

 • deficyt pamięci
 • deficyt uwagi
 • nadaktywność
 • trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych
 • nieumiejętność rozwiązywania problemów
 • trudność w uczeniu się na błędach
 • słaba ocena sytuacji
 • niedojrzałe zachowanie
 • słaba kontrola impulsów

2.Anomalie rozwojowe

Dzieci z FAS mają niską wagę urodzeniową i z trudem przybywają na wadze. Obwód głowy może być mniejszy niż u zdrowych dzieci. Niektóre z nich mogą mieć wady serca lub inne anomalia dotyczące uszu, oczu, wątroby lub stawów.

3.Opóźnienia rozwojowe

Często u osób z FAS występuje opóźnienie rozwojowe, a niekiedy niższe od przeciętnego IQ. Jednakże większość osób z FAS ma IQ uważany za normę. Stopień zaburzeń rozwojowych zwykle jest porównywalny ze stopniem opóźnień rozwojowych.

4.Charakterystyczne rysy twarzy

Dzieci z FAS zazwyczaj mają wiele charakterystycznych cech dysmorficznych:

 • małe, szeroko rozstawione oczy
 • płaska środkowa część twarzoczaszki
 • fałda nakątna
 • wygładzona rynienka podnosowa
 • małożuchwie
 • cienka górna warga

Jeżeli występuje kilka z podanych cech wraz z objawami ze strony OUN oraz wywiadem świadczącym o narażeniu na działanie alkoholu w życiu płodowym, należy rozważyć diagnozę FAS.

Diagnoza, terapia i leczenie zaburzeń FAS:

 • Wywiad z okresu ciąży oraz porodu, historia choroby;
 • Ogólne badania lekarskie;
 • Wywiad dotyczący rozwoju;
 • Ocena cech dysmorficznych twarzy;
 • Badanie psychologiczne: testy dookreślające możliwości i deficyty rozwojowe;
 • Badania rozwoju mowy, ocena możliwości rozumienia i komunikowania się.

-> Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zgłoś się do naszej poradni. Pamiętaj, że wczesna diagnoza może w znacznym stopniu pomóc Twojemu dziecku. U osób z FAS szybko rozwijają się zaburzenia wtórne, których możemy uniknąć.