menu

Psycholog w Świdnicy

Najczęstszą przyczyną, dla której rodzice ze Świdnicy odwiedzają psychologa, są problemy dzieci, z którymi nie mogą sobie poradzić. Dotyczą zachowania, uczuć lub funkcjonowania w środowisku społecznym.

psycholog

Psycholog ze Świdnicy, który pracuje w naszej poradni, przeprowadzi rozległy wywiad. Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz własnych obserwacji pomoże Państwu rozwiązać rozmaite problemy emocjonalne najmłodszych. Postara się ustalić przyczynę, dla której dziecko np. nie chce jeść lub chodzić do szkoły. Psycholog wspiera także rodziny po rozwodzie oraz proces wychowawczy na każdym etapie. Przeprowadza terapie indywidualne (np. dla dzieci cierpiących na zaburzenia zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchowa ADHD lub zespół hiperkinetyczny). W ofercie są też terapie grupowe i konsultacje rodzinne.

Kiedy do psychologa?

Jakie są objawy mogące wskazywać na problemy u dzieci najmłodszych?

Do psychologa można udać się, jeśli dziecko:

 • ma opóźniony lub nierównomierny rozwój w różnych sferach: intelektualnej, ruchowej, emocjonalnej i społecznej;
 • wykazuje brak energii i entuzjazmu;
 • przejawia utrzymujące się trudności z zasypianiem, częste budzenie się, koszmary nocne;
 • intensywnie lub często płacze;
 • często wybucha złością;
 • często cierpi na choroby układu oddechowego;
 • ma trudności w sferze jedzenia (szczególnie częste wymioty oraz nadmierne objadanie się);
 • ma problemy z wypróżnianiem się i oddawaniem moczu;
 • często narzeka ma ból głowy lub brzucha;
 • pogorszyło swoje zachowanie;
 • chodzi często smutne i ma obniżony nastrój.

Trzeba pamiętać, że najmłodsze dzieci często swoje problemy emocjonalne sygnalizują poprzez różne dolegliwości fizyczne.

Jakie są objawy problemów u dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-12lat)?

Wśród nieprawidłowych zachowań u dzieci w wieku szkolnym wymienia się zarówno problemy behawioralne, jak również emocjonalne czy rozwojowe. Każdy niepokojący symptom rodzice powinni skonsultować z psychologiem.

Na szczególną uwagę i czujność zasługuje dziecko, które:

 • ma słabsze wyniki w nauce;
 • przestało interesować się szkołą;
 • unika aktywności;
 • zachowuje się nieadekwatne do przyczyny oraz ma regularne wybuchy złości.
 • nadmierne zamartwia się, ma obniżony nastrój oraz lęki;
 • unika kontaktów z kolegami i/lub członkami rodziny;
 • ma zaburzenia snu (np. koszmary i lęki nocne, bezsenność lub nadmierna senność);
 • wykazuje wzmożoną aktywność ruchową i/lub trudności w koncentracji;
 • jest agresywne, dąży do wyładowania się;
 • często się buntuje, sprzeciwia rodzicom i nauczycielom;
 • nie chce chodzić do szkoły;
 • nie chce brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych i w gronie rodziny;

Jakie są objawy problemów występujących u dzieci starszych i młodzieży (<13 lat)?

 • Unika kontaktów z rodziną i znajomymi;
 • Ma obniżone wyniki w nauce lub utraciło zainteresowanie szkołą;
 • Unika podejmowania aktywności;
 • Ciągle się buntuje, sprzeciwia rodzicom i nauczycielom;
 • Jest agresywne lub często musi wyładować swoją energię;
 • Ma zaburzenia snu (koszmary nocne, bezsenność, nadmierna senność);
 • Ma objawy depresji;
 • Ma słaby apetyt (odmawia jedzenia, objada się, nie je niektórych produktów, często wymiotuje);
 • Często wybucha gniewem lub ma epizodyczne ataki złości;
 • Wagaruje;
 • Zwykle odmawia udziału w zajęciach szkolnych, rodzinnych, sportowych, towarzyskich;
 • Bardzo zamartwiania się, jest lękowe;
 • Okalecza się;
 • Grozi sobie lub innym;
 • Niepokojąco myśli i mówi o śmierci, samobójstwie;
 • Ucieka z domu lub straszy, że ucieknie;
 • Zachowuje się destrukcyjnie;
 • Używa środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków);
 • Ma nieadekwatne do wieku zachowania seksualne;
 • Kłamie i oszukuje;
 • Często skarży się na dolegliwości fizyczne.

Oferta psychologa — diagnoza i pomoc psychologiczna

 1. Diagnoza i ocena postępów w rozwoju dzieci z grup ryzyka
  • nieprawidłowa ciąża
  • wcześniaki
  • ciąża mnoga
  • przebyty uraz okołoporodowy
  • wrodzone zespoły zaburzeń uwarunkowanych genetycznie (np. zespół Downa)
  • wrodzone wady układu nerwowego (wodogłowie, przepukliny oponowo- rdzeniowe)
  • wrodzone wady narządu ruchu (skoliozy, deformacje stóp, dyspraksje neurogenne stawów biodrowych, kręcze).
  • zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej
  • porażenie nerwów obwodowych
  • wrodzone wady mięśni
  • dysmorfia
 2. Diagnoza problemów psychologicznych;
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 4. Diagnoza i pomoc psychologiczna w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i problemach wychowawczych (trudności wychowawcze, zaburzenia lękowe, agresja, depresja i in.);
 5. Diagnoza problemów szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia);
 6. Badanie gotowości szkolnej.

Terapia:

 • Terapia indywidualna:
  • zaburzenia zachowania (w tym ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa lub zespół hiperkinetyczny).
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów, problemy z rówieśnikami, częste konflikty
  • trudności w nauce (problemy z koncentracją, pamięcią)
  • opóźniony rozwój mowy (problemy z mową u dziecka)
  • zachowania agresywne, autoagresywne, buntownicze, impulsywność, nieśmiałość
  • zaburzenia lękowe
  • mutyzm wybiórczy
  • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne
  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja)
  • depresja
  • zaburzenia stresu postraumatycznego
  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
 • Terapia grupowa;
 • Psychoedukacja;
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagana dziecka (dla rodziców również);
 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna;
 • Szkolenia dla rodziców w przypadku nie radzenia sobie z trudnym zachowaniem dzieci;
 • Stymulacja społeczno- emocjonalna;

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
18 Jul

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej