menu

Anna Gryganiec-Wodarz

Stanowisko: pedagog, surdopedagog

Dyplom: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza-2002- Uniwersytet Opolski

Studia Podyplomowe

  • Studia Podyplomowe -2005- PWSZ- Kształcenie Integracyjne
  • Studia Podyplomowe w zakresie surdopedagogiki