menu

Dera Katarzyna-Szymczak

Stanowisko: psycholog, pedagog

Dyplom: Studia Psychologiczne -2003- UAM Poznań

Kwalifikacje:

  • Studium Przygotowania Pedagogicznego-2003- UAM Poznań
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie-2005- Centrum Szkoleń i Psychoedukacji IPIZ PTP
  • Studium Pomocy Psychologicznej -2005- PTP
  • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin;-2005- WTTS
  • Szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależniona od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami
  • Szkolenie "Neuropsychologiczna diagnoza i terapia"
  • Studia Podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki