menu

Izabela Gelleta

Izabela Gelleta

Stanowisko: fizjoterapeuta

Specjalista rehabilitacji ruchowej I 0 , terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP, pedagog – nauczyciel dyplomowany oraz wykładowca akademicki, posiadający ponad 20-letnią praktykę i doświadczenie w pracy terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi oraz młodzieżą, autor wielu publikacji o tematyce rozwojowej dziecka.

Kwalifikacje zawodowe

  • pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej (1999 r.)
  • kurs podstawowy metody NDT-Bobath (1999 r.)
  • kurs podstawowy metody PNF (2001 r.)
  • kurs doskonalący metody PNF (w skoliozach 2005 r., neuromobilizacje 2006 r.)
  • kurs podstawowy i rozwijający metody Integracji Sensorycznej SI (1999, 2000 r.)
  • kursy i szkolenia odbywane w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie patomechaniki narządu ruchu, usprawniania skolioz, neurologii dziecięcej, terapii metodą integracji sensorycznej, zaburzeń rozwojowych u dzieci, autyzmu, chorób układu krążenia i inne (1996-2016 r.)
  • uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu (1995 r.)
  • studium przygotowania pedagogicznego (1995 r.)
  • stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (2008 r.)
  • Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Placówkami Oświatowymi (2006 r.)